Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa(Uutinen)
sio-osaa maksettavan ansiopäivärahan taso laskee työttömyyttä edeltävästä palkasta riippuen useimmalla 4-10 euroa. Lapsikorotukset laskevat...

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta (Uutinen)
Ansiopäivärahan taso Peruspäivärahan tasokorotuksen ja vuodenvaihteen indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan perusosan määrä nousee...

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
össäoloehto täyttyy. Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä. Ansiopäivärahan laskemisee...

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan (Uutinen)
yn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uudelleen, jos 58-vuotias...

Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa(Uutinen)
sin pienituloiselle. Ansiopäivärahan taso suhteessa palkkaan on sitä korkeampi, mitä pienempi päivärahan perusteena oleva palkka on. ”Nykym...

Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa(Uutinen)
la voi arvioida oman ansiopäivärahan tason työttömyyden aikana. Julkaisu: Maczulskij, Terhi: Ketkä jäävät työttömyyskassojen ulkopuolelle...

Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä(Uutinen)
edustelut sekä kysymykset päivärahan tasosta ja päivärahan perusteena olevasta palkasta ovat vähentyneet, Mäki sanoo. - Uudistetuissa päätö...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
ltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö muistuttaa, että myös työttömyysturvalakia tulisi...

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020(Uutinen)
ltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea. Myös osa-aika- tai keikkatyön tuloista on jatkossakin lähetettävä palkkakuitti t...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015(Uutinen)
Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, jos ansiopäivärahan saaja työskentelee 26 viikkoa ja täyttää uudelleen ansiopäivärahan työssäoloehdon. El...

Yleiset kirjanmerkit