Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty(Uutinen)
Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika ly...

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edis...

Lisäpäivät ikääntyville(Sivu)
ytät 59 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy olet syntynyt vuosina 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai o...

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
peruspäivärahana. Enimmäisaika ja uuden työssäoloehdon kertyminen Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopä...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
sivät hieman ja opintojen enimmäisaika pitenisi 48 kuukauteen silloin, kun kyse on perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta. Työn vas...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Yrittäjän päivärahan kesto(Sivu)
en työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta. ...

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
t, joiden ansiopäivärahan enimmäisaika on päättynyt. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi tai TE-toimi...

Päivärahan kesto(Sivu)
säoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta. ...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
settu etuuspäivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä. Seuraavat sosiaalietuudet eivät vähennä ansiopäivärahaa Perhe-...

Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi(Uutinen)
ettyyn 30 kalenteripäivän enimmäisaikaan. Työryhmä ei kuitenkaan ole ollut selvittämistarpeesta yhtä mieltä Hallituksen päätös rakenne...

Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun (Uutinen)
la voi nollata 500 päivän enimmäisaikalaskurin. Työskentely onkin yleistä. Joka neljäs ansiopäivärahan saaja työskenteli osa-aikaisesti jo...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Yleiset kirjanmerkit