Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

TYJ säännöt (päivitetty 24.10.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu TYJ

Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta(Uutinen)
on 80 % päivärahasta. Hallitus esittää, että lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2016. Muutokset eivät vaikuttaisi vuorotteluvapaan pitämiseen...

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
Maan hallitus on sopinut ja hyväksynyt Suomen julkisen talouden suunnitelman vuosille 2019–2022. Hallitus sopi niin kutsutussa kehysriihessä m...

STM tiedottaa, Työttömyysvakuutusmaksujen perintä työttömyysvakuutusrahastolle (Uutinen)
maan perintään on sovittu hallitusohjelmassa. Nykyjärjestelmässä vakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori tilittävät työnantajalta perimänsä maksut...

Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa (Uutinen)
voimassa kolme vuotta. Hallitus antoi työttömyysturvan muutoksia koskevan esityksen eduskunnalle maanantaina 17. syyskuuta. Esitys liittyy...

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle(Uutinen)
oksenhakulautakuntaan. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 27. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perja...

Hallituksen esitys vuorotteluvapaan edellytysten tiukentamisesta annettu(Uutinen)
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Esityksen mukaan vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousisi 1...

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan(Uutinen)
Hallitus esittää työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vuoden 2018 alussa. Muutoksen...

TYJ(Sivu)
en edustajista muodostuva hallitus. Palvelujen toteutuksesta vastaa seitsemänhenkinen toimisto sekä kassojen edustajista koostuvat työryhmät. ...

Hallinto(Sivu)
Hallitus johtaa Yhteisjärjestön toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja Outi Mäki IAET-kassa Hallituksen varapuheenjohtaja ...

Vuorotteluvapaalain muutoksilla ei vaikutusta jo vapaalla olevien korvauksiin (Uutinen)
Hallitus päättää vuorotteluvapaalain muutoksista samanaikaisesti, kun se antaa eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen viikolla 40. ...

Vuorottelukorvauksen leikkauksen peruuttamisesta päätetään 25.11.2011 (Uutinen)
inisteriö tiedottaa, että hallitus on lupautunut peruuttamaan vuorottelukorvauksen alentamista koskevan lakiesityksen, jos työmarkkinakeskusjä...

EU:n sosiaaliturvalainsäädännön muutokset voimaan tänään(Uutinen)
K> Lisätietoja hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, p. 09 160 73877, etunimi.sukunimi@stm.fi ...

Työttömyysturvalakia uudistetaan(Uutinen)
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakimuutos tulee esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta...

Päivitetty taulukko työttömyysturvalain muutosesityksistä(Uutinen)
Hallitus on antanut eduskunnalle kaksi esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskesimmät ansioturvan s...

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen(Uutinen)
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasää...

Muutoksia työttömyysturvan kestoon, omavastuuaikaan ja korotusosiin(Uutinen)
oston kanslia 13.10.2016: Hallitus uudistaa sosiaali- ja työttömyysturvaa...

Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin(Uutinen)
Hallitus aikoo rajata ansioturvan enimmäiskeston 400 päivään. Lakimuutos vaikuttaisi 8-10 % ansiopäivärahan saajista. Työttömyyskassojen näkem...

Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn(Uutinen)
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvan tiukennuksista. Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 50...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
Hallitus esittää kolmen kuukauden välein tehtäviä työttömän määräaikaishaastatteluja. Myös työn vastaanottovelvollisuutta halutaan tiukentaa...

Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan(Uutinen)
ellytysten täyttämiseksi. Hallitus on teettänyt selvityksen työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista koskien yrittäjyyttä. Selvityksen tark...

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri(Uutinen)
Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaan työttömyysetuutta leikattaisiin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole olleet työssä tai...

Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottumassa - muutoksia myös aktiivimalliin(Uutinen)
Hallitus antoi huhtikuussa esityksen työttömän lyhytkestoisten opintojen helpottamisesta. Samalla on tarkoitus muuttaa aktiivimallin edellytyk...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaisi työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos helpot...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka mukaan oman perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti...

Yleiset kirjanmerkit