Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
ssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa. Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja kuulut työllis...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 10 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 9 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu
Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu
Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 10 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassojen vakuuttamat alat(Sivu)
opiskeluaikana. Tarkista jäsenyysedellytykset työttömyyskassasta. Palkansaajakassat Yrittäjäkassat ...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
tä edellytyksiä kutsutaan jäsenyys- ja työssäoloehdoksi. Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto lyhenee vuoden alussa 34 kalenteriviikosta...

Rahoitus(Sivu)
ristä löytyvät Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisusta. Vajauksen täyttäminen Jos palkansaajakassan tilinpäätös ...

Päivärahan edellytykset(Sivu)
nyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias). Ilmoittautuminen TE-toi...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
van piiriin. Pidä tällöin jäsenyys työttömyyskassaan voimassa ulkomailla työskentelyn ajan. Näissä tilanteissa Eläketurvakeskukselta on etukät...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Jäseneksi liittyminen(Sivu)
mmassa kassassa kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet hyväksi uudessa kassassa. Työttömyyskassalaissa määritelty yläikäraja palkansaajak...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
den työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana iältäsi 17-64-vuotias. Yritystoiminnan lopettaminen tai yrityksessä työskentelyn päättymi...

Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa(Uutinen)
opäivärahan työssäolo- ja jäsenyysehto voi täyttyä toisessa Pohjoismaassa tehdyn työn perusteella. Muiden EU-maiden kohdalla vakuutus- ja t...

Työttömyyskassa Nomit on nyt Työttömyyskassa Finka(Uutinen)
dollisimman pian. Jäsenyys Finkassa Finka on työttömyyskassa palkansaajalle, joka on suorittanut toisen asteen tai yle...

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015(Uutinen)
n. Lue myös: Jäsenyys- ja työssäoloehto ja Päivärahan uudelleen laskeminen ja 80 prosentin suoja...

Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa(Uutinen)
aa, että työttömyyskassan jäsenyys on työelämässä olevan tärkeimpiä vakuutuksia. Joka kuudes kassan jäsen on vuoden aikana työttömänä. Työt...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
ttäneet kassan jäsenyys- ja työssäoloehdon. Työttömyysetuutta haetaan jälkikäteen, joten etuutta voi hakea aikaisintaan t...

Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016(Uutinen)
sun Työttömyyskassat – jäsenyys ja talous 2016. Julkaisu perustuu Finanssivalvonnan keräämiin tietoihin. Taulukot on koottu ja suunnite...

Yrittäjien työttömyyskassat aloittivat fuusioneuvottelut(Uutinen)
isten AYT-kassan jäsenten jäsenyys jatkuu katkotta SYT-kassassa. Fuusio ei vaikuta jäsenten oikeuksiin tai kerrytettyyn työttömyysturvaan. Yhd...

Brexit vaikuttaa ansiopäivärahan kohdalla työnhakumatkoihin ja ulkomaan työskentelyn hyväksi lukemiseen(Uutinen)
tkalla, kun Britannian EU-jäsenyys lakkaa ilman sopimusta, etuuden maksaminen Suomesta loppuu eropäivään. Etuuden maksaminen voi jatkua, kun i...

TYJ säännöt (päivitetty 24.10.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu TYJ

Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus(Uutinen)
Moni nuori ei liity ensimmäisten työsuhteidensa aikana työttömyyskassaan, vaikka he voisivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ...

Työttömyyskassojen yhteystiedot(Sivu)
Palkansaajakassat Voit siirtyä työttömyyskassan omaan verkkopalveluun klikkaamalla kassan nimeä. Yrittäjäkassat...

Tilastot ja infomateriaali(Sivu)
Infomateriaali ansioturvajärjestelmästä <DOC1447:FAKTAA-ANSIOTURVASTA-2017> Tilasto kassojen taloudesta ...

Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä(Uutinen)
Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2,4 miljardia, mikä on 18 % edellisvuotta enemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 10 %. Työttömy...

Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa(Uutinen)
Etuuskulut kasvoivat 14 % edellisvuodesta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 6 %. Joka kuudes työttömyyskassan jäsen oli viime vuonna t...

Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015(Uutinen)
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna noin kolme miljardia euroa etuuksina. Etuusmenot kasvoivat edelleen, mutta menojen kasvu on vähentynyt...

Yleiset kirjanmerkit