Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
Taloudellisen etuuden jaksotus Työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisestä työ...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa (Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.9.2012 Työmarkkinatuen tarveharkintaa esitetään muutettavaksi siten, että hakijan puolison tulo...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
Jaksotus Työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettu korvaus (ns. kultainen kädenpuristus) voi siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkami...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
esimerkiksi karenssi- ja jaksotusajoilta tai päivärahan enimmäisajan jälkeen ei voida maksaa päivärahaa. Jos sinulla ei ole lainkaan oikeutta...

Lomakorvauksen jaksottaminen päättyy vuodenvaihteessa(Uutinen)
tun päiväpalkan mukaan ja jaksotusajalta ei ole maksettu ansiopäivärahaa. Eduskunta on vahvistanut vuodenvaihteessa voimaantulevan lakimuu...

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Yleiset kirjanmerkit