Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli lähes puolittunut vuoden 2009 tasosta ja se oli viime vuonna yhtä pitkä kuin vuonna 2008 ennen päi...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää(Uutinen)
äivässä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 vastaavalla ajanjaksolla 11,6 päivää. Päätöksiä tehtiin vuosi sitten 244 450 kappalett...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna keskimäärin 12,2 päivää(Uutinen)
päivässä. Keskimääräinen käsittelyaika laski 13 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Tammi-maaliskuussa tehtiin yhteensä 308 690 ansiopäiv...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on hyvällä tasolla(Uutinen)
apäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajanjaksolla 11,8 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Keskimääräinen käs...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on edelleen alle kaksi viikkoa(Uutinen)
Keskimääräinen käsittelyaika oli alkuvuonna 12,6 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin kahdeksassa päivässä. Tammi-maaliskuussa tehtiin yhte...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää(Uutinen)
vuodesta. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteis...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kuudessa päivässä(Uutinen)
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on lyhentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen nähden 22 %. Keskimääräinen käsittelyaika oli heinä-, elo-...

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan(Uutinen)
vuotta Valitusten käsittelyaika sekä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa että vakuutusoikeudessa on nykyisellään pitkä. Työttö...

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä(Uutinen)
svuodesta. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden aikana 12,2 päivää, joka on 15 % edellisvuotta lyhyempi. Työttömyyskassojen käsittelyajat...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli huhti-kesäkuussa 12,1 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Soviteltua päi...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä(Uutinen)
apäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 päivää. Päätösten määrä nousi 1 % viime vuodesta. Työnteon ajalta maksettavan sovitellun etuu...

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä(Uutinen)
ansiopäivärahan kohdalla käsittelyaika oli keskimäärin 9,8 päivää. Puolet soviteltua päivärahaa koskevista hakemuksista käsiteltiin kuudessa...

Kassojen käsittelyajat edelleen hyvällä tasolla(Uutinen)
a päivärahaa. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätöks...

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa 1.1.2018(Uutinen)
na. Valitusten käsittelyaika on nykyisellään pitkä (TYJ 9.6.2017)...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika lyheni viime vuonna hieman 12,2 päivään. Täyttä ansiopäivärahaa koskeva myönteinen päätös tehtiin kesk...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
ästyy. Työttömyyskassojen käsittelyaikatilastot eivät käsitystä viipeestä tue. Soviteltu päiväraha maksetaan keskimäärin 10 päivässä. Sovitell...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
uskäsittelyssä lyhentäisi käsittelyaikaa ja vähentäisi työnantajien antamia selvityksiä. Työnantajat ja palkalaskijat tekevät vuosittain ansio...

Avainlukuja ansioturvasta(Sivu)
Löydät tästä muutamia keskeisimpiä lukuja ansioturvasta. Tarkempia tietoja löytyy tilastojulkaisuista kohdasta Tilastot ja infomate...

Yleiset kirjanmerkit