Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella (Uutinen)
akemuslomakkeen saa työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurvakeskuksesta sekä näiden internet-sivuilta. Hakemuksen voi jättää työeläkelaitoksee...

TE-toimiston, Kelan ja työttömyyskassojen yhteistyökokeilu keskustelupalstalla päättyi (Uutinen)
- ja elinkeinoministeriö, Kela ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ kokeilivat tänä keväänä asiakkaiden yhteisneuvontaa internetin keskust...

Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille(Uutinen)
ta. Työryhmä arvioi, että Kela ja työttömyyskassat voisivat tutkia jatkossa kaikki työttömyysturvan ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytyk...

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Liikkuvuusavustushakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
ömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella. Lasten kotihoidon tuki alle 3-...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
on luopunut yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta ja jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityk...

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Yrittäjän päivärahan kesto(Sivu)
jan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy Kelan verkkosivustolta: Työmarkkinatuki...

Päivärahan kesto(Sivu)
jan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy Kelan verkkosivustolta: Työmarkkinatuki...

Liikkuvuusavustus(Sivu)
utta ennen työn alkamista Kelasta, hae myös liikkuvuusavustusta Kelasta. Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja silloin, kun v...

Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen(Uutinen)
kevia tietoja esimerkiksi Kelalle tai työttömyyskassalle, vaan tiedot saataisiin suoraan tulorekisteristä. Myös kansalainen itse pääsisi tarki...

TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu(Uutinen)
ta työttömyyskassoille ja Kelalle. Työttömyysturvan saamiseen liittyvien tehtävien siirto työttömyyskassoille ja Kelaan voisi parantaa työttöm...

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan(Uutinen)
kunta käsittelee Kansaneläkelaitoksen eli Kelan päätöksiä koskevia valituksia. Lakimuutosten voimaantulon jälkeen työttömyysturvan muutokse...

Brexit vaikuttaa ansiopäivärahan kohdalla työnhakumatkoihin ja ulkomaan työskentelyn hyväksi lukemiseen(Uutinen)
Lisätietoa Kela: Brexitillä joitain vaikutuksia Kelan etuuksiin Eläketurvakeskus: Brexit voi vaik...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
otta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä...

Päivärahan edellytykset(Sivu)
ahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa laissa määritellyin edellytyksin. Työttömyysturvaa k...

Vuorotteluvapaa(Sivu)
hakea vuorottelukorvausta Kelasta. Lisätietoa vuorotteluvapaasta www.te-palvelut.fi -sivustolla: Vuorotteluvapaa ...

STM tiedottaa, Työttömyysvakuutusmaksujen perintä työttömyysvakuutusrahastolle (Uutinen)
t valtiolta ja valtion liikelaitoksilta. Siirtymisestä keskitettyyn, TVR:n hoitamaan perintään on sovittu hallitusohjelmassa. Nykyjärjestel...

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle(Uutinen)
t valtiolta ja valtion liikelaitoksilta. Nykyjärjestelmässä vakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori tilittävät työnantajalta perimänsä maksut edel...

Työryhmä: Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 16 vuoteen(Uutinen)
dottaisiin työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja olisi vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuo...

Uusi vuorotteluvapaalaki nähtävästi voimaan 1.9.2014(Uutinen)
ö sidotaan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodel...

Opas ulkomaan työkomennuksen vaikutuksesta sosiaaliturvaan(Uutinen)
Eläketurvakeskus ja Kela ovat julkaisseet oppaan, jossa kerrotaan miten sosiaaliturva, verotus ja eläkeasiat määräytyvät ulkomailla työskentel...

Ansiopäivärahan määrä laskee hieman ensi vuonna(Uutinen)
Lisätietoa: Kela 14.10.2015: Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään muutaman euron kuukaudessa...

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
rittäjän tai yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta. Pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia on aiemmin pidetty omaa työtä tekevinä...

Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus(Uutinen)
ksaman ansiopäivärahan ja Kelan muille kuin kassan jäsenille maksaman peruspäivärahan välillä riippuu tuloista seuraavasti: Lis...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
työmarkkinatukea saaville Kela. Liikkuvuusavustusta olisi haettava ennen työsuhteen alkamista. Aiemmin vastaavaa etuutta, matka-avustust...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
ko työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa niille jäsenilleen, jotka ovat täyttäneet kassan jäsen...

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää(Uutinen)
ät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskassojen mielestä muutos voisi parantaa asiakaspalvelua, vähentää työttömyysturvaetuuksiin liittyv...

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri(Uutinen)
eli työttömyyskassojen ja Kelan työtä. Nykyisin suuri osa etuuspäätöksistä voidaan käsitellä automaattisesti. Muutoksen tultua voimaan noin ko...

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
t eli työttömyyskassat ja Kela. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä. Ensimm...

1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa(Uutinen)
li työttömyyskassalle tai Kelalle. Työllistymistä tukevia kursseja ja toimintaa voi etsiä jatkossa Suomi.fi-palvelusta. Palvelun järjestäjä...

Katso tästä, miten aktiivisuusedellytyksen voi täyttää huhtikuun jälkeen(Uutinen)
le työttömyyskassalle tai Kelaan. Muutos tulee voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos akti...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Guide to unemployment fund benefits 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2019 (päivitetty 1.2.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Töötukassade hüvitiste teatmik 2019 (päivitetty 1.2.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työttömyyskassojen vakuuttamat alat(Sivu)
Oheiseen luetteloon on koottu tieto niistä keskeisistä aloista ja työtehtävistä, joiden työttömyysvakuutuksen kukin työttömyyskassa hoitaa. Ta...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 10 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 9 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Yleiset kirjanmerkit