Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
> Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka jälkeen 25 vuotta täyttäneen työttömän olisi mahdollista opiskella enintään 6 kuukauden ajan amm...

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015(Uutinen)
aiempaa pienempi. Lakimuutos koskee niitä henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy 1.8.2015 tai sen jälkeen. Lue myös: Jä...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka mukaan oman perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti...

Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin(Uutinen)
immäiskeston 400 päivään. Lakimuutos vaikuttaisi 8-10 % ansiopäivärahan saajista. Työttömyyskassojen näkemyksen mukaan lakimuutoksen mahdollin...

Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset(Uutinen)
n jaksottamiseen poistuu. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2016. Lakimuutos ei vaikuta vapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty...

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri(Uutinen)
Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaan työttömyysetuutta leikattaisiin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole olleet työssä tai...

Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmä selkeytyy (Uutinen)
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.6.2012 Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän muuttamista koskevan hallituk...

Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa (Uutinen)
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.9.2012 Työmarkkinatuen tarveharkintaa esitetään muutettavaksi siten, että hakijan puolison tulo...

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013(Uutinen)
Vuodenvaihteessa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kaikkien lomautettujen tulee ilmoittautua TE-toimistoon henkilökohtaisesti viimeistään e...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
Suomessa toimii ensi vuoden alusta lukien 26 työttömyyskassaa, joista 15 laskee jäsenmaksuaan. Ansiopäivärahamenot ovat laskeneet merkittäväst...

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön(Uutinen)
Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alu...

Lomakorvauksen jaksottaminen päättyy vuodenvaihteessa(Uutinen)
värahaoikeuden alkamista. Lakimuutos koskee 1.1.2013 tai sen jälkeen päättyneitä työsuhteita...

Työmarkkinatuen saajiin vaikuttavia lakimuutoksia voimaan vuodenvaihteessa(Uutinen)
työmarkkinatuen määrään. Lakimuutos tulee voimaan vuoden vaihteessa. Työllistämisrahakokeilu kannustaa työn vastaanottamiseen Pi...

Työttömyysturvalakia uudistetaan(Uutinen)
sturvalain muuttamisesta. Lakimuutos tulee esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta. Huomaathan, että tässä infomateriaalissa esitetyt...

Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa sijaitsevalle pankkitilille 1.11.2013 alkaen(Uutinen)
irausvakuutusetuuksia. Lakimuutos tulee voimaan 1.11.2013...

Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi(Uutinen)
i ole tietoa siitä, miten lakimuutos vaikuttaisi vuorottelukorvauksen maksamiseen tilanteissa, joissa vuorottelusopimus on laadittu ennen lain...

Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta(Uutinen)
Hallitus esittää, että lakimuutos tulisi voimaan 1.1.2016. Muutokset eivät vaikuttaisi vuorotteluvapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluv...

Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna(Uutinen)
ihteessa voimaan tulevien lakimuutosten odotetaan laskevan vuorottelukorvausmenoja vielä 13 %. Vuorottelukorvauspäivien määrän ja menojen lask...

Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty(Uutinen)
ja leikataan korotusosia. Lakimuutos toteutuu hallituksen esityksen mukaisena. Lakimuutoksen myötä: Päivärahakauden enimmäisaika...

TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu(Uutinen)
inoministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka myötä TE-toimiston tehtävät siirrettäisiin työnvälityksen osalta maakunnille ja yksityisille pal...

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan(Uutinen)
ä koskevia valituksia. Lakimuutosten voimaantulon jälkeen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautak...

Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottumassa - muutoksia myös aktiivimalliin(Uutinen)
uskunta ei ehdi käsitellä lakimuutosta ennen kesätaukoa. Opiskelua helpotettava edelleen Yhteisjärjestö pitää hyvänä sitä, että...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaisi työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos helpot...

Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia heinäkuun alussa(Uutinen)
an palkansaajakassaan. Lakimuutos ei koske sinua, jos omistat yli 0 %:n perheesi yrityksestä. Tällöin olet edelleen työttömyysturvassa yrit...

Etusivu(Sivu)
Suomessa on 26 työttömyyskassaa, jotka maksavat jäsenilleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan työttömyyden aikana. TYJ on työttömyyskassojen e...

Yleiset kirjanmerkit