Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013(Uutinen)
viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, jos lomautus alkaa 1.7.2013 tai sen jälkeen. Aikaisemman lainsäädännön mukaan henkilökohtaista ilmo...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
si tai useampi kokonainen lomautuspäivä. Täysiltä lomautuspäiviltä maksetaan tällöin täysi ansiopäiväraha. Ansiopäivärahan maksaminen edellytt...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella. Omavastuuaika lyhenee vuodenvaihteessa se...

Rahoitus(Sivu)
rahoita lisäpäiviltä tai lomautusajalta maksettavaa etuutta, vaan Työttömyysvakuutusrahaston osuus näistä menoista on 94,5 %. Valtio maks...

Päivärahan edellytykset(Sivu)
et iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias). Ilmoittautuminen TE-toimistoon Saadaksesi ansiopäivärahaa si...

Päivärahan hakeminen(Sivu)
isanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta. Hakemukseen on henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen liitettävä myös: Päät...

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna(Uutinen)
irtisanomisten ja uusien lomautusten määrää. Työttömyyskassojen antamien ansiopäivärahapäätösten määrä nousi vuonna 2016 hieman. Ero hakem...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
aisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa. 31 % ansiopäivärahan saajista työskenteli vuonna 2017...

Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu(Uutinen)
aisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa. Viime vuonna joka kolmas ansiopäivärahan saaja työske...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Yleiset kirjanmerkit