Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä(Uutinen)
va palkka. Näin osa-aikatyön palkka vaikuttaa jatkossa ansiopäivärahaan Esimerkki 1: Työttömyyttä edeltänyt palkka 1 100 eur...

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön(Uutinen)
myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaa...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
een kannata ottaa vastaan osa-aikatyötä, elää vahvana. Aktiivimallista keskusteltaessakin ongelmana on nostettu esille se, että lyhyitä työpät...

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee(Uutinen)
a. Tämä näkyy myös tehdyn osa-aikatyön määrässä: lähes joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli vuonna 2017 osa-aikaisesti. Osalla alo...

Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu(Uutinen)
la olevasta kuvasta miten osa-aikatyön ajalta maksettavan päivärahan maksaminen muuttuu. Muutos koskee osa-aikatyötä, alle kak...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä(Uutinen)
a 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminnan ajalta maksettavaa soviteltua ansiopäivärahaa. ...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
syyttä. Muutos koskisi osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyh...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Päivärahan hakeminen(Sivu)
ut on lomautettu tai teet osa-aikatyötä. Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta. Hakemukseen on henkilökohtaisesta ...

Liikkuvuusavustus(Sivu)
kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn tai koulutuksen aloi...

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
lun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä tehdään enin...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
tyy uudelleen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautusjaksojen välisen työn tai määräaikaisen työsuhteen perusteella. Omavastuuaika lyhenee vuode...

Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja(Uutinen)
a on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että ...

Ansiopäiväraha(Sivu)
Voinko tehdä osa-aikatyötä Vaikuttaako kotihoidontuki ansiopäivärahaani? Kuinka pitkältä...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
merkiksi lomautettu, teet osa-aikatyötä tai olet tarvittaessa työhön kutsuttava), työttömyyspäivärahan maksaa työskentelymaan laitos. Jos o...

Päivärahalaskuri(Sivu)
ruttomääräisenä, jos teet osa-aikatyötä, päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta, olet alle kaksi viikkoa kestävässä kokoai...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
ömyyseläke Osa-aikaeläke osa-aikatyön päättymisen ja osa-aikaeläkkeen lakkaamisen välisenä aikana Alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke,...

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta (Uutinen)
imerkiksi lomautuksen tai osa-aikatyön ajalta. Sovitellun päivärahan työaikaraja määrittelee sen, milloin työ katsotaan kokoaikaiseksi ja oike...

Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun (Uutinen)
toa. Suojaosa on lisännyt osa-aikatyön tekemistä entisestään. Suurin osa työttömistä työllistyy nopeasti Finanssivalvonnan tila...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
uroa työtuloa esimerkiksi osa-aikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Sovitellun päivärahan päätöksiä annettiin 18 % enemmän kuin vuo...

Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin(Uutinen)
uutos leikkaa erityisesti osa-aikatyötä tekeviltä ja osittain lomautetuilta. Korotusosien leikkaukset vaikuttavat niihin työttömiin, jotka...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
ensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus olisi peruspäivärahan suuruinen (n. 700 € / kk) ja sitä ma...

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna(Uutinen)
hitykseen voi johtua osin osa-aikatyötä tekevien määrän kasvamisesta. Jos työttömyys jatkuu ilman muutoksia, kassa ei anna uutta päätöstä päiv...

Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen(Uutinen)
styneitä ovat esimerkiksi osa-aikatyötä tekevät ja sivutoimista yritystoimintaa harjoittavat henkilöt. Suojaosa näyttää kannustaneet ansiop...

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri(Uutinen)
tarjolla edes pätkä- tai osa-aikatyötä tai sopivia työllistymistä edistäviä palveluja. Työn vastaanottaminen ja työllistymistä edistäviin...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
iittyvän koulutuksen sekä osa-aikatyön perusteella. Avustukseen voi lisäksi saada lapsikorotusta sekä korotusosaa vastaanotetun työn etäisyyde...

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö avaa oman blogin(Uutinen)
tai edes mahdollista. Osa-aikatyön saaminen koulutuksellani ja työkokemuksellani ei ole kovinkaan todennäköistä.” Puheenvuoro työttömyy...

Liikkuvuusavustushakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Yleiset kirjanmerkit