Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä(Uutinen)
tuksena on ollut parantaa päätösten ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Uusissa päätöksissä on kiinnitetty huomiota erityisesti asiakkaan näkökulm...

TYJ säännöt (päivitetty 24.10.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu TYJ

Osallistu ansiopäivärahapäätösten kehittämiseen(Uutinen)
palautetta ansiopäivärahapäätösten ymmärrettävyydestä. Vastaa verkkokyselyyn ja osallistu päätöstekstien kehittämiseseen. Linkki verkkokysely...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
ssä. Puolessa tapauksista päätös tehtiin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Käsittelyaikojen mediaaniluku vaihteli kassoittain kahdesta p...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää(Uutinen)
nsä 231 703 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 vasta...

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä(Uutinen)
6 277 päivärahahakemusta. Päätösten kokonaismäärä nousi 3 % edellisvuodesta. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden aikana 12,2 päivää, joka...

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä(Uutinen)
t 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminnan ajalta maks...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä(Uutinen)
ssa 300 443 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 päivää. Päätösten määrä nousi 1 % viime vuodesta. Työnteon ajalta ma...

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna(Uutinen)
en antamien ansiopäivärahapäätösten määrä nousi vuonna 2016 hieman. Ero hakemusmäärän kehitykseen voi johtua osin osa-aikatyötä tekevien määrä...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Rahoitus(Sivu)
n ja palkansaajakassoilla päätösten lukumäärän mukaan. Vuonna 2016 työttömyyskassojen hallintokulut olivat yhteensä noin 86 miljoonaa euroa...

Päivärahan hakeminen(Sivu)
liitettävä myös: Päätös sosiaalietuuden myöntämisestä, jos saat esim. eläkettä, sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai kot...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kuudessa päivässä(Uutinen)
nsä 244 450 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2012 vastaavalla ajanjaksolla 14,8 päivää. Päätöksiä tehtiin vu...

Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi(Uutinen)
ieltä Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Hallituksen päätöksen mukaan vuorotteluvapaauudistus toteut...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna keskimäärin 12,2 päivää(Uutinen)
nsä 308 690 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 vastaavalla ajanjaksolla 14 päivää. Päätöksiä tehtiin vuos...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on hyvällä tasolla(Uutinen)
nsä 237 727 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajanjaksolla 11,8 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päi...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on edelleen alle kaksi viikkoa(Uutinen)
nsä 297 977 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 12,2 päivää. Päätöksiä tehtiin vu...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
ssa 254 770 ansiopäivärahapäätöstä. Näistä 37 % koski soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan silloin, kun hakijalla on kuukau...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää(Uutinen)
ssa 244 251 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Päätösten määrä nousi 5 % viime vuodesta. ...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
ärahaa koskeva myönteinen päätös tehtiin keskimäärin 9,2 päivässä, soviteltua etuutta koskeva myönteinen päätös 10,3 päivässä. Työttömyy...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Aktiivisuusedellytys(Sivu)
ttömyyseläkettä ja odotat päätöstä työskentelet omais- tai perhehoitajana saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta y...

TYJ(Sivu)
uun muassa lomakkeiden ja päätösperustelujen tuottaminen. Koulutus Tarjoamme kassojen henkilökunnalle koulutusta työttömyysturvaa k...

Työttömyyskassojen toimintaa vuonna 2011 kuvaava tilastojulkaisu luettevissa Finanssivalvonnan sivuilla (Uutinen)
etuuksien saajista etuuspäätösten käsittelyajoista työttömyyskassojen jäsenmääristä sekä työttömyysetuuksien väärinkäytöksistä ja takaisin...

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
a ja määrästä 27.11.2015. Päätös tulee voimaan 1.1.2016. ...

Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava(Uutinen)
en opiskelun suhteen. Jos päätös omaehtoisiin opintoihin pääsystä halutaan jatkossakin perustaa yksilölliseen harkintaan, tulisi opintoihin ha...

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri(Uutinen)
etuuskäsittelijän tekemää päätöstä. Muutoksen voimaantulo Lakiesityksen mukaan ensimmäinen 65 maksupäivän arviointijakso alkaisi...

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
tömyyseläkettä ja odottaa päätöstä työskentelee omais- tai perhehoitajana saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta yh...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
a runsaat 1300 myönteistä päätöstä. Ensi vuonna 26 työttömyyskassaa Suomessa toimii ensi vuoden alusta lukien 24 palkansaajakassa...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
yemmät kuin kaikkien etuuspäätösten keskimääräiset käsittelyajat. Viivästystä sovitellun päivärahan maksamiseen ei tuo kassan kuhnailu, vaa...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Avainlukuja ansioturvasta(Sivu)
Löydät tästä muutamia keskeisimpiä lukuja ansioturvasta. Tarkempia tietoja löytyy tilastojulkaisuista kohdasta Tilastot ja infomate...

Yleiset kirjanmerkit