Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan(Uutinen)
ulautakunnan yhdistämistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vuoden 2018 alussa. Muutoksenhakulautakunnan uudeksi nimeksi tulisi sosiaal...

EU:n sosiaaliturvalainsäädännön muutokset voimaan tänään(Uutinen)
änään tulee voimaan uusia sosiaaliturvan koordinaatiosäännöksiä EU-jäsenmaiden välillä. Säännökset koskevat yrittäjien työttömyysturvaa ja len...

Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa(Uutinen)
Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen tarkoitus on helpottaa ihmisten liikkumista Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välillä ja taat...

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa 1.1.2018(Uutinen)
tyksen, jonka seurauksena Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (Somla) ja Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (TTLK) yhdistyvät vuoden...

Opas ulkomaan työkomennuksen vaikutuksesta sosiaaliturvaan(Uutinen)
an, jossa kerrotaan miten sosiaaliturva, verotus ja eläkeasiat määräytyvät ulkomailla työskentelyn aikana. Opas on suunnattu henkilöille, jotk...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
us (EY) 883/2004 säätelee sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ja helpottaa työvoiman liikkumista alueella. Pääsääntöisesti kuulut ku...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvaushakemus (2015 asti) (päivitetty 7.1.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Kroatia siirtyy EU-jäsenyyden myötä perusasetuksen piiriin(Uutinen)
lkaa soveltaa jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettua perusasetusta (EY 883/2004). Perusasetus koordinoi EU-maast...

Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen(Uutinen)
a voitaisiin luopua. Myös sosiaaliturvaviranomaiset toimittaisivat tulorekisteriin tiedon etuussuorituksesta maksun yhteydessä. Verohallint...

Päivärahan hakeminen(Sivu)
isesti 30 päivän kuluessa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Lautakunnan päätöksestä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen. ...

Sveitsi ja ETA-maat perusasetuksen piiriin (Uutinen)
en muuttavien henkilöiden sosiaaliturvaa. Säädännön tarkoituksena on helpottaa henkilöiden liikkumista maasta toiseen ja välttää kaksoisvakuut...

Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa (Uutinen)
ettäisiin mahdollisuuksia sosiaaliturvan väärinkäyttöön. Lomakorvausten jaksotuksesta luovuttaisiin Työsuhteen päättyessä maksettu...

Työttömyyskassojen etuusopas 2018 (päivitetty 19.1.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Yleiset kirjanmerkit