Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille(Uutinen)
nykyiset ELY-keskukset ja TE-toimistot on tarkoituksena lakkauttaa. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella, miten työttömyysturvaan liittyvät teh...

Päivärahan edellytykset(Sivu)
- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) olet työttömyyskassan jäsen olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana olet iältäsi 17-64-v...

Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta(Uutinen)
aolot ovat toistuvia, voi TE-toimisto keskeyttää palvelun, mikäli palvelulle asetetut tavoitteet eivät poissaolojen vuoksi täyty...

TE-toimistojen asiakaspalvelupisteet suljettuna 25.10.2013(Uutinen)
rjantaina 25.10.2013. TE-toimistojen verkkoasiointipalvelu on lisäksi poissa käytöstä 24.-28.10.2013. Verkkoasiointipalvelut palaavat käyt...

TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu(Uutinen)
lakimuutosta, jonka myötä TE-toimiston tehtävät siirrettäisiin työnvälityksen osalta maakunnille ja yksityisille palvelutarjoajille ja työttöm...

TE-toimiston, Kelan ja työttömyyskassojen yhteistyökokeilu keskustelupalstalla päättyi (Uutinen)
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kela ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ kokeilivat tänä keväänä asiakkaiden yhteisneuvontaa internetin kes...

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013(Uutinen)
ttujen tulee ilmoittautua TE-toimistoon henkilökohtaisesti viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, jos lomautus alkaa 1.7.2013 tai sen jälke...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
ssa työnhaun alkamisesta. TE-toimisto voi olla järjestämättä tätä ensimmäistä haastattelua, jos se on ilmeisen tarpeetonta. Lakimuutoksen m...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työl...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
iopäivärahaa. Selvitä TE-toimistosta, täyttyvätkö edellytykset sille, että voit lähteä työnhakuun suomalaisella työttömyyspäivärahalla. Ty...

Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava(Uutinen)
mahdollista aloittaa, jos TE-toimisto katsoo, että opinnot ovat tarkoituksenmukaisin keino parantaa henkilön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia...

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
sta, voi seurauksena olla TE-toimiston määräämä korvaukseton määräaika eli ns. karenssiaika. TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassal...

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
velvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi tai TE-toimiston puhelinpalvelusta. Työssäoloehdon tarkastelujakson pide...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
Karenssi tarkoittaa TE-toimiston määräämää korvauksetonta määräaikaa, joka voi seurata esimerkiksi irtisanoutumisesta tai työstä kieltäy...

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
a vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset työsuhteesi s...

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
velvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi tai TE-toimiston puhelinpalvelusta. ...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
kun ne on asetettu. TE-toimistot huolehtivat, että työnhakijana olevien asiakkaiden työttömyysturvatilanne otetaan käsittelyyn vuoden lo...

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää(Uutinen)
a mahdollisuuksia siirtää TE-toimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskass...

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
kisista varoista tai että TE-toimisto on todennut toiminnan työllisyyttä tukevaksi. Uusia aktiivimallin edellytysten täyttämisen tapoja ei...

Työttömän opiskelu helpottuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
yöttömyysetuudella, tekee TE-toimisto. Jos aloitat lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella, aktiivisuusedellytys kertyy opintojesi ajal...

Vuorotteluvapaan kesto(Sivu)
si kanssa ja ota yhteyttä TE-toimistoon. Vuorotteluvapaan ajankohtaa voidaan siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta ennen vapaan alkamista. Vu...

Ansiopäiväraha(Sivu)
- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Löydät lisätietoa työnhakijaksi ilmoittautumisesta t...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
sa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto selvittää työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saannille. Yritystoiminta katsotaan pääsääntöis...

Korotettu päiväraha(Sivu)
ttä palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa. Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärahaasi päivära...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
listymisestä). TE-toimistoon on toimitettava vuorotteluvapaan aloittamiseen tarvittavat asiakirjat ennen vapaan alkamista. T...

Päivärahalaskuri(Sivu)
ja palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa. Lisätietoa: Korotettu päiväraha Työtulo Tä...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
akiessasi ansiopäivärahaa TE-toimisto tutkii, estääkö yritystoiminta ansiopäivärahan maksamisen. Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritys...

Yrittäjän korotettu päiväraha(Sivu)
äräajalle, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärah...

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
keiset ehdot. Työnhaku TE-toimistossa tulee pitää voimassa, kun teet osa-aikaista tai lyhytkestoista kokoaikatyötä. ...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
olet ilmoittautunut TE-toimistoon työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty olet edelleen työkyvytön ja työnantajall...

Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmä selkeytyy (Uutinen)
Muutokset vähentävät TE-toimiston työttömyysturvajärjestelmään liittyvää hallinnollista työtä ja vapauttavat resursseja työvoimapalveluih...

Velvollisuus hakea koulutukseen kevään yhteishaussa koskee myös ansiopäivärahaa saavia nuoria(Uutinen)
sta lukien. Lisätietoa TE-toimistojen verkkopalvelussa: Alle 25-vuotiailla velvollisuus hakea koulutuspaikkaa ...

Uusittu te.palvelut.fi avattu(Uutinen)
E-palvelujen esittelyt ja TE-toimistojen asiointikäytännöt. Linkki te-palvelut.fi ...

Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi(Uutinen)
lyttäisi perusteita, vaan TE-toimisto vahvistaisi jaksojen uudet ajankohdat, jos muut jaksottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. vuoro...

Päivärahataulukko 2014(Uutinen)
storia tai hän osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. ...

Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
storia tai hän osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. ...

Työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolopäivät jatkossa työttömyyskassaan(Uutinen)
t tehdään entiseen tapaan TE-toimistoon. Työttömyyskassaan tehtävä poissaoloilmoitus Palvelun järjestäjän poissaoloilmoitus on vapaa...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
kimuutokset, joiden myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömyyskassat alkavat maksaa liikkuvuusavustusta, työ...

Aktiivimalli II:n valmistelu etenee(Uutinen)
jotka korvaavat nykyiset TE-toimistot. Työnhakua seurattaisiin lähtökohtaisesti työnhakijan itse lähettämien tietojen perusteella. Tarvitt...

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Yleiset kirjanmerkit