Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyyskassojen etuusopas 2018 (päivitetty 19.1.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille(Uutinen)
nykyiset ELY-keskukset ja TE-toimistot on tarkoituksena lakkauttaa. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella, miten työttömyysturvaan liittyvät teh...

Päivärahan edellytykset(Sivu)
- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) olet työttömyyskassan jäsen olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana olet iältäsi 17-64-v...

Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta(Uutinen)
aolot ovat toistuvia, voi TE-toimisto keskeyttää palvelun, mikäli palvelulle asetetut tavoitteet eivät poissaolojen vuoksi täyty...

TE-toimistojen asiakaspalvelupisteet suljettuna 25.10.2013(Uutinen)
rjantaina 25.10.2013. TE-toimistojen verkkoasiointipalvelu on lisäksi poissa käytöstä 24.-28.10.2013. Verkkoasiointipalvelut palaavat käyt...

TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu(Uutinen)
lakimuutosta, jonka myötä TE-toimiston tehtävät siirrettäisiin työnvälityksen osalta maakunnille ja yksityisille palvelutarjoajille ja työttöm...

TE-toimiston, Kelan ja työttömyyskassojen yhteistyökokeilu keskustelupalstalla päättyi (Uutinen)
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kela ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ kokeilivat tänä keväänä asiakkaiden yhteisneuvontaa internetin kes...

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013(Uutinen)
ttujen tulee ilmoittautua TE-toimistoon henkilökohtaisesti viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, jos lomautus alkaa 1.7.2013 tai sen jälke...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
ssa työnhaun alkamisesta. TE-toimisto voi olla järjestämättä tätä ensimmäistä haastattelua, jos se on ilmeisen tarpeetonta. Lakimuutoksen m...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työl...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
iopäivärahaa. Selvitä TE-toimistosta, täyttyvätkö edellytykset sille, että voit lähteä työnhakuun suomalaisella työttömyyspäivärahalla. Ty...

Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava(Uutinen)
mahdollista aloittaa, jos TE-toimisto katsoo, että opinnot ovat tarkoituksenmukaisin keino parantaa henkilön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia...

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
sta, voi seurauksena olla TE-toimiston määräämä korvaukseton määräaika eli ns. karenssiaika. TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassal...

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
velvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi tai TE-toimiston puhelinpalvelusta. Työssäoloehdon tarkastelujakson pide...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
Karenssi tarkoittaa TE-toimiston määräämää korvauksetonta määräaikaa, joka voi seurata esimerkiksi irtisanoutumisesta tai työstä kieltäy...

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
a vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset työsuhteesi s...

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
velvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi tai TE-toimiston puhelinpalvelusta. ...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
kun ne on asetettu. TE-toimistot huolehtivat, että työnhakijana olevien asiakkaiden työttömyysturvatilanne otetaan käsittelyyn vuoden lo...

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää(Uutinen)
a mahdollisuuksia siirtää TE-toimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskass...

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
kisista varoista tai että TE-toimisto on todennut toiminnan työllisyyttä tukevaksi. Uusia aktiivimallin edellytysten täyttämisen tapoja ei...

TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2018 (päivitetty 1.2.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Vuorotteluvapaan kesto(Sivu)
si kanssa ja ota yhteyttä TE-toimistoon. Vuorotteluvapaan ajankohtaa voidaan siirtää sopimalla uudesta ajankohdasta ennen vapaan alkamista. Vu...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
olet ilmoittautunut TE-toimistoon työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty olet edelleen työkyvytön ja työnantajall...

Korotettu päiväraha(Sivu)
ttä palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa. Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärahaasi päivära...

Ansiopäiväraha(Sivu)
- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Löydät lisätietoa työnhakijaksi ilmoittautumisesta t...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
sa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto selvittää työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saannille. Yritystoiminta katsotaan pääsääntöis...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
akiessasi ansiopäivärahaa TE-toimisto tutkii, estääkö yritystoiminta ansiopäivärahan maksamisen. Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritys...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
listymisestä). TE-toimistoon on toimitettava vuorotteluvapaan aloittamiseen tarvittavat asiakirjat ennen vapaan alkamista. T...

Yrittäjän korotettu päiväraha(Sivu)
äräajalle, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Arvioi korotetun ansio-osan vaikutus päivärah...

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
keiset ehdot. Työnhaku TE-toimistossa tulee pitää voimassa, kun teet osa-aikaista tai lyhytkestoista kokoaikatyötä. ...

Päivärahalaskuri(Sivu)
ja palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa. Lisätietoa: Korotettu päiväraha Työtulo Tä...

Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmä selkeytyy (Uutinen)
Muutokset vähentävät TE-toimiston työttömyysturvajärjestelmään liittyvää hallinnollista työtä ja vapauttavat resursseja työvoimapalveluih...

Velvollisuus hakea koulutukseen kevään yhteishaussa koskee myös ansiopäivärahaa saavia nuoria(Uutinen)
sta lukien. Lisätietoa TE-toimistojen verkkopalvelussa: Alle 25-vuotiailla velvollisuus hakea koulutuspaikkaa ...

Uusittu te.palvelut.fi avattu(Uutinen)
E-palvelujen esittelyt ja TE-toimistojen asiointikäytännöt. Linkki te-palvelut.fi ...

Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi(Uutinen)
lyttäisi perusteita, vaan TE-toimisto vahvistaisi jaksojen uudet ajankohdat, jos muut jaksottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. vuoro...

Päivärahataulukko 2014(Uutinen)
storia tai hän osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. ...

Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
storia tai hän osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. ...

Työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolopäivät jatkossa työttömyyskassaan(Uutinen)
t tehdään entiseen tapaan TE-toimistoon. Työttömyyskassaan tehtävä poissaoloilmoitus Palvelun järjestäjän poissaoloilmoitus on vapaa...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
kimuutokset, joiden myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömyyskassat alkavat maksaa liikkuvuusavustusta, työ...

Aktiivimalli II:n valmistelu etenee(Uutinen)
jotka korvaavat nykyiset TE-toimistot. Työnhakua seurattaisiin lähtökohtaisesti työnhakijan itse lähettämien tietojen perusteella. Tarvitt...

Töötukassade hüvitiste teatmik 2018 (päivitetty 24.1.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Yleiset kirjanmerkit