Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Tilastot ja infomateriaali(Sivu)
ANSIOTURVASTA-2017> Tilasto kassojen taloudesta <DOC1699:TYOTTOMYYSKASSAT-JASENYYS-JA-TALOUS-2017> <DOC1446:TYOTTOMYYSKASSAT-J...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)
lastojulkaisu
Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)
lastojulkaisu
Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)
lastojulkaisu (sivun 10 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)
lastojulkaisu
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Rahoitus(Sivu)
äsenyys ja talous -tilastojulkaisusta. Vajauksen täyttäminen Jos palkansaajakassan tilinpäätös osoittaa, että menot ovat o...

Työttömyyskassojen toimintaa vuonna 2011 kuvaava tilastojulkaisu luettevissa Finanssivalvonnan sivuilla (Uutinen)
ntaa ja taloutta kuvaavan tilastojulkaisun. Julkaisu sisältää tilastotietoja työttömyyskassojen maksamista etuuksista etuuksien saa...

Avainlukuja ansioturvasta(Sivu)
Tarkempia tietoja löytyy tilastojulkaisuista kohdasta Tilastot ja infomateriaali. Myös Finanssivalvonnan sivuilla on ti...

Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen(Uutinen)
vieläkin suurempi, sillä tilastossa eivät näy ne henkilöt, joiden työtulo kuukaudessa jää alle 300 euron suojaosan. Työttömyysturvan suojaosa...

Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016(Uutinen)
smenoissa näkyy kuitenkin tilastoissa selvästi. Vielä vuonna 2015 työttömyyskassojen etuusmenot kasvoivat 5 %, vaikka menojen kasvu oli jo tas...

Ohjaus ja valvonta(Sivu)
onta julkaisee vuosittain tilastojulkaisun, joka kuvaa työttömyyskassojen toimintaa. Voit tutustua tilastoon Finanssivalvonnan kotisivuilla: ...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
askussa Käsittelyaikatilaston mukaan työttömyyskassat antoivat vuonna 2011 lähes miljoona ansiopäivärahapäätöstä. Näistä noin 871 000 ann...

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä(Uutinen)
näy sovitellun päivärahan tilastossa. Ansiopäivärahahakemusten käsittelyajat laskivat viime vuonna hieman Ansiopäivärahahakemus...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää(Uutinen)
TABLE175> Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kieltei...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä(Uutinen)
Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäiv...

Kassojen käsittelyajat edelleen hyvällä tasolla(Uutinen)
Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäiv...

Sivuston käyttöohjeet ja -ehdot(Sivu)
tekohtaisesti tallentuvat tilastoihimme. Lisäksi tilastoon tallentuu, luetko sivuja tietokoneella vai mobiililaitteella ja mitä verkkoselainta...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kuudessa päivässä(Uutinen)
ttelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kieltei...

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä(Uutinen)
ttelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kieltei...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna keskimäärin 12,2 päivää(Uutinen)
ttelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kieltei...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on hyvällä tasolla(Uutinen)
ttelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäiv...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää(Uutinen)
ttelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäiv...

Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun (Uutinen)
rjota uusia näkökulmia ja tilastoihin perustuvaa tietoa työttömyysturvakeskustelun tueksi. Ansioturva kannustaa työhön Työttömyystur...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on edelleen alle kaksi viikkoa(Uutinen)
ttelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kieltei...

Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa(Uutinen)
ta ja jäsenistöä kuvaavan tilastojulkaisun. Julkaisu löytyy osoitteesta www.tyj.fi/tilastot. Julkaisun taulukot perustuvat Finanssivalvonnan k...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
ttelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kieltei...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
keston lyhentäminen näkyy tilastoissa. Työttömyyskassat maksoivat vuorottelukorvausta vuonna 2017 yhteensä 42,6 miljoonaa euroa. Vuorottelukor...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Rekisteriseloste(Sivu)
ajien sähköpostiosoite ja tilastotietoja uutiskirjeen käytöstä. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Uutiskirjeen jakelulistalle voidaan lisätä...

Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä(Uutinen)
ta ja jäsenistöä kuvaavan tilastojulkaisun. Julkaisu löytyy osoitteesta www.tyj.fi/jasenyysjatalous. Julkaisun tiedot perustuvat Finanssivalvo...

Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen(Uutinen)
linto Kansaneläkelaitos Tilastokeskus Elinkeinoelämän keskusliitto Finanssialan keskusliitto Suomen Yrittäjät Taloushallintoliitto Työe...

Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015(Uutinen)
utta vuonna 2015 kuvaavan tilaston. Julkaisu perustuu Finanssivalvonnan keräämiin tietoihin. Taulukot on koottu ja suunniteltu Työttömyyskasso...

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna(Uutinen)
sä päivässä. Tilastolähde: Finanssivalvonta Lisätiedot Toiminnanjohtaja Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärj...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
onnan kassoilta keräämiin tilastoihin. Ansiopäivärahamenot ja -päivät Vuorottelukorvausmenot ja -päivät ...

TYJ:n blogissa: Selkeitä parannuksia liikkuvuusavustukseen(Uutinen)
inanssivalvonnan käsittelytilaston mukaan runsaalle 1600 henkilölle. Työttömyyskassoille marraskuussa tehdyn kyselyn tulokset osoittavat sen...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
myyskassojen käsittelyaikatilastot eivät käsitystä viipeestä tue. Soviteltu päiväraha maksetaan keskimäärin 10 päivässä. Sovitellun päivärahan...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Yleiset kirjanmerkit