Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Päivärahan hakeminen(Sivu)
liitteet: Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Todistuksessa tulee näkyä eriteltyinä ...

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)
Hakemuslomakkeet
Lähdesivu Lomakkeet

Todistuslomake työllistymistä tukevan toiminnan ilmoittamista varten julkaistu(Uutinen)
aktiivisuusedellytykseen. Todistuslomake, jolla henkilö voi osoittaa osallistuneensa tällaiseen toimintaan, löytyy nyt Yhteisjärjestön verkkos...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta(Uutinen)
n on toimitettava lääkärintodistus työttömyyskassalle saadakseen ansiopäivärahaa poissaolopäiviltä. Mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta työ...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
pimuksen kopio sekä palkkatodistus. Voit tulostaa hakemuslomakkeen kohdasta Lomakkeet. Työnantajan on toimitettava työ- j...

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella (Uutinen)
ömyyskassalta tai Kelalta todistus työttömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Todistus tulee toimittaa eläkehakemuksen käsittelevälle työel...

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää. Huom. Työvoimakoulutuksen, omaehtois...

Lomakkeet(Sivu)
> Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakemuksen liitteet suoraan omaan työttömyyskassaasi. Yhteisjärjestö ei välitä hakemusasiakirjoja k...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
lta on etukäteen haettava todistus A1. Jos työskentelet pidemmän ajan muussa EU/ETA-maassa kuin Suomessa ja jäät työttömäksi työnhakijaksi...

Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle(Sivu)
Lähetä palkkatodistus työntekijän omaan työttömyyskassaan. Katso: Työttömyyskassojen yhteystiedot Työttömyyskassojen Yhtei...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
elleen toimitettava palkkatodistus työttömyyttä edeltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö...

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020(Uutinen)
eenkin toimitettava palkkatodistus työttömyyttä edeltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea. Myös osa-aika- tai keikkatyön...

1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa(Uutinen)
ja siitä tulee toimittaa todistus työttömyysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle. Työllistymistä tukevia kursseja ja toim...

Katso tästä, miten aktiivisuusedellytyksen voi täyttää huhtikuun jälkeen(Uutinen)
esta on toimitettava myös todistus työttömyysetuuden maksajalle eli omalle työttömyyskassalle tai Kelaan. Muutos tulee voimaan siten, että...

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Yleiset kirjanmerkit