Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
työnantajalle lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin. Pidä tällöin jäsenyys työttömyyskassaan voimassa...

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
intään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta ...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
- ja elinkeinotoimistolle työntekijän kanssa tehty vuorottelusopimus sekä luotettava selvitys (esim. työsopimus) työttömän palkkaamisesta vapa...

Työryhmä: Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 16 vuoteen(Uutinen)
apaan käyttö sidottaisiin työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja olisi vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennetty...

Uusi vuorotteluvapaalaki nähtävästi voimaan 1.9.2014(Uutinen)
eluvapaan käyttö sidotaan työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja on vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä...

Rahoitus(Sivu)
pääasiassa työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksutuotoilla ja työttömyyskassan osuus pääasiassa jäsenmaksutuloilla. Näin ollen esi...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
katurvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta. ...

Päivärahan laskemisessa huomioitavat palkanosat(Sivu)
katurvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta. ...

Vuorotteluvapaa(Sivu)
ossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaks...

Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle(Sivu)
Lähetä palkkatodistus työntekijän omaan työttömyyskassaan. Katso: Työttömyyskassojen yhteystiedot Työttömyyskassojen Yhtei...

Yhteystiedot(Sivu)
odistukset tulee lähettää työntekijän omaan työttömyyskassaan. ...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
ä Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke Kotihoidon tuki (hoitoraha/hoitolisä). Kotihoidon tuki on...

Vuorotteluvapaalain muutoksilla ei vaikutusta jo vapaalla olevien korvauksiin (Uutinen)
an vuoden aikana. Myös ne työntekijät, joiden vuorotteluvapaa alkaa 1.1. ja 30.4.2012 välisenä aikana saisivat nykyisen korvauksen koko vuorot...

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta (Uutinen)
ovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Lyhennetty työviikko Lomautetuille, joiden työaikaa on lyhennetty yhdell...

STM tiedottaa, Työttömyysvakuutusmaksujen perintä työttömyysvakuutusrahastolle (Uutinen)
taa sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta. Työttömyysvakuutusmaksu perittäisiin jatkossakin vuosittain et...

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle(Uutinen)
taa sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta. Työttömyysvakuutusmaksu peritään jatkossakin vuosittain etukät...

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013(Uutinen)
allaan vähintään kymmenen työntekijää määräajaksi ja ilmoittaa henkilöt ennakkoilmoituksella TE-toimistoon ja tarkistusilmoituksella työttömyy...

Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi(Uutinen)
työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomasta syystä kesken vuorotteluvapaan ei estäisi vuorottelukorvauksen saamista työsuhteen pä...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti(Uutinen)
%. 3000 euroa ansaitsevan työntekijän työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuonna keskimäärin 114 euroa vuodessa. Tänä vuonna samalla palkalla...

Lomakkeet(Sivu)
Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla. Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakem...

Työttömyyskassojen vakuuttamat alat(Sivu)
Oheiseen luetteloon on koottu tieto niistä keskeisistä aloista ja työtehtävistä, joiden työttömyysvakuutuksen kukin työttömyyskassa hoitaa. Ta...

Yleiset kirjanmerkit