Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
s on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, ...

Työttömyyskassojen etuusopas 2018 (päivitetty 19.1.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä...

Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde(Uutinen)
eikä kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa. Laskutusosuuskunta voi solmia jäsenensä kanssa työsopimuksen, mutta kyse ei usein ole aidosta työsuh...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto lyhenee vuoden alussa 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenell...

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen(Sivu)
erusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 k...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
sta. Yrittäjän työssäoloehto Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet yrittäjäkassan jäsenenä toiminut vähintään 15 kuukaut...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
tyksenä olevaa työssäoloehtoa täytenä. Lakimuutoksen myötä vain 75 % palkkatukityöstä luettaisiin työssäoloehtoon. Täyttääks...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
uomessa hyväksi yrittäjän työssäoloehtoon, jos olet harjoittanut yritystoimintaa maassa, jossa yrittäjänä toimiminen oikeuttaa työttömyysturva...

Aktiivisuusedellytys(Sivu)
teensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia ansaitset yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työ...

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015(Uutinen)
niitä henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy 1.8.2015 tai sen jälkeen. Lue myös: Jäsenyys- ja työssäoloehto ja...

Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn(Uutinen)
rahan edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyy uudelleen ja enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuajalta ei makseta etuutta. Omavastuu...

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
teensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työ...

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
säoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, enimmäisaikalaskuri nollataan ...

Yrittäjän päivärahan kesto(Sivu)
en. Aina kun 15 kuukauden työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta. ...

Päivärahan suuruus(Sivu)
alenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähenny...

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
opäivärahaan Työssäoloehto Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että olet ollut työelämässä riittävän ajan. Tätä edellyt...

Päivärahan kesto(Sivu)
kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta. ...

Päivärahan edellytykset(Sivu)
opäivärahan jäsenyys- tai työssäoloehtoa, voit saada peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Työttömyyskassat mak...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
uomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kuitenkaan kerry palkansaajakassassa. Voit liittyä yrittäjän työttömyyskassaan, jos yrity...

Lisäpäivät ikääntyville(Sivu)
aminen perustuu yrittäjän työssäoloehtoon. Mahdollisuus vanhuuseläkeeseen 62-vuotiaana Vuosina 1950-1957 syntynyt henkilö voi hal...

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
etuuden suuruudesta. Työssäoloehto kertyy normaalisti myös siltä ajalta, jolta maksetaan soviteltua päivärahaa. Päivärahan maksa...

Työmarkkinatuen saajiin vaikuttavia lakimuutoksia voimaan vuodenvaihteessa(Uutinen)
en mittaisen palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn. Työllistymisraha on mahdollisella lapsikorotuksella korotettua kuukauden työmarkkina...

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen(Uutinen)
ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa ta...

Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa ta...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
ahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa vain 75 %:sesti. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Omaehtoisten opintojen ajalta maksetaan k...

Töötukassade hüvitiste teatmik 2018 (päivitetty 24.1.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Yleiset kirjanmerkit