Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 9 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 10 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 10 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu
Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu
Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu
Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
le, ilmoita asiasta omaan työttömyyskassaasi ja kysy neuvoa jäsenyyden jatkamisen ja vakuutus- ja työskentelykausien siirron (EU/ETA-maat ja S...

IRKA:n työttömyyskassa sulautuu JHL:n työttömyyskassaan(Uutinen)
- ja rautatiekuljetusalan työttömyyskassan (IRKA) edustajisto on päättänyt 30.5.2013 kassan sulautumisesta JHL:n työttömyyskassaan. JHL:n työt...

Työttömyyskassat(Sivu)
Työttömyyskassat hoitavat lakisääteistä tehtävää ja kaikkien etuuksien saamisedellytykset on määritelty laissa. Työttömyyskassojen toimintaa v...

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa(Uutinen)
sta palkansaajista kuuluu työttömyyskassaan. 15 % palkansaajista jättäytyy sen sijaan vapaaehtoisen työttömyysvakuutusjärjestelmän ulkopuolell...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
i vuoden alusta lukien 26 työttömyyskassaa, joista 15 laskee jäsenmaksuaan. Ansiopäivärahamenot ovat laskeneet merkittävästi tänä vuonna. Ensi...

Työttömyyskassa Nomit on nyt Työttömyyskassa Finka(Uutinen)
Työttömyyskassa Nomitin ja Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen nimi on 1.8.2014 lähtien Työttömyyskassa Finka...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Liikkuvuusavustushakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Jäseneksi liittyminen(Sivu)
Työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen maksaminen edellyttää, että olet työttömyyskassan jäsen. Työttömyyskassa...

Rahoitus(Sivu)
rahaa vastaavan määrän ja työttömyyskassa 5,5 %. Loput ansioturvamenoista maksaa Työttömyysvakuutusrahasto. Pääsäännöstä poiketen valtio ei...

Työttömyyskassojen vakuuttamat alat(Sivu)
öttömyysvakuutuksen kukin työttömyyskassa hoitaa. Tarkemmat edellytykset jäsenyydelle löydät kunkin kassan kotisivuilta. Työttömyyskassaan ...

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa aloittaa toimintansa vuoden alussa(Uutinen)
Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa (MMTK) sulautuu 1.1.2015 alkaen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan. Uuden...

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)
t lomakkeet
Lähdesivu Lomakkeet

Työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolopäivät jatkossa työttömyyskassaan(Uutinen)
tapaan TE-toimistoon. Työttömyyskassaan tehtävä poissaoloilmoitus Palvelun järjestäjän poissaoloilmoitus on vapaamuotoinen. Ilmoitu...

Vakuutusväen Työttömyyskassa fuusioituu JATTK-työttömyyskassaan 1.1.2016(Uutinen)
ajien ja kaksi yrittäjien työttömyyskassaa. JATTK-työttömyyskassaan kuuluu noin 48 000 jäsentä. Jäsenet työskentelevät pääasiassa julkishallin...

Voit tilata verokortin suoraan omaan työttömyyskassaasi(Uutinen)
ähettää sen suoraan omaan työttömyyskassaasi verohallinnon verkkopalvelusta. Työttömyyden alkaessa kannattaa usein hankkia uusi verokortti. Ty...

Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus(Uutinen)
ten työsuhteidensa aikana työttömyyskassaan, vaikka he voisivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ viikossa puolen vuoden ajan t...

Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta(Uutinen)
nsiopäivärahahakemuksessa työttömyyskassalle. Poissaoloilmoitusta työ- ja elinkeinotoimistoon ei tarvitse sairaustapauksissa enää tehdä. H...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa muuttaa(Uutinen)
kkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassan toimisto muuttaa Itä-Pasilaan. Sekä kassan toimisto että puhelinpalvelu ovat suljettuina maanantais...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti(Uutinen)
Kolme neljästä työttömyyskassasta laskee ensi vuodelle jäsenmaksujaan. Taustalla on parantunut työllisyystilanne. Jäsenmaksut laskevat keskimä...

Guide to unemployment fund benefits 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Päivärahan edellytykset(Sivu)
oit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos olet kokonaan tai osittain työtön haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttö...

Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa(Uutinen)
tömiin, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Muutos rahoitettaisiin puolittamalla ansioturvan enimmäiskesto 500 päivästä 250 päivään. Tyött...

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Päivärahan hakeminen(Sivu)
immäisen hakemuksen omaan työttömyyskassaasi kassan antamia ohjeita noudattaen myös lyhyemmältä ajalta. Täytä hakemus ensimmäisestä työttö...

Vuorotteluvapaa(Sivu)
työttömänä ollessasi. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen vuorottelukorvauksen. Vuorottelukorvaushakemus lähetetään omaan työttömyyskassaan...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
Voit liittyä yrittäjän työttömyyskassaan, jos yritystoimintaa varten ottamasi lakisääteisen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TyEL) on vähintään 12...

Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä(Uutinen)
n palkka 250 euroa Työttömyyskassan jäsen A jää työttömäksi työstä, jonka palkka on ollut 1 100 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan määr...

Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä(Uutinen)
set helpottavat asiointia työttömyyskassassa. Päätösten ymmärrettävyys on tärkeää myös asiakkaan oikeusturvan kannalta. Asiakkaan on ymmärrett...

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee(Uutinen)
rekisterin käyttöönottoa. Työttömyyskassat alkavat käyttää tulorekisterin tietoja etuusmaksatuksessa vuoden 2020 alusta. Palkkatiedot kirjataa...

Ilmoitus poissaolosta (päivitetty 19.2.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

TYJ säännöt (päivitetty 24.10.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu TYJ

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
yli 18 kuukautta. Tällöin työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen. Poikkeuksia työssäoloe...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
ilöstöä on myös siirtynyt työttömyyskassasta toiseen. - Kassat ovat paremmin varautuneita työttömyyden kasvuun kuin kolme vuotta sitten, jollo...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
voit ottaa yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytykset voivat täyttyä kuudessa kuukaudessa ...

Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille(Uutinen)
yhmä arvioi, että Kela ja työttömyyskassat voisivat tutkia jatkossa kaikki työttömyysturvan ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset. Työ...

Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja(Uutinen)
Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitk...

Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016(Uutinen)
ertaa sitten vuoden 2011. Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna etuuksina noin 2,8 miljardia euroa, mikä on 6 prosenttia ja euromääräisesti...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
osenttia edellisvuodesta. Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2017 ansiopäivärahaa yhteensä 2,32 miljardia euroa, mikä on 14,3 prosenttia vähemm...

TYJ:n blogissa: Työttömyyskassojen rooli Suomessa kasvaa(Uutinen)
ät perinteet. Ensimmäinen työttömyyskassa aloitti toimintansa jo vuonna 1895 Kirjaltajaliiton yhteydessä. Ennen kuin asetus työttömyyskassoist...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
täisi liittymistä väärään työttömyyskassaan. Väärään kassaan kuuluminen vähenee Nykyisin perheyrityksessä työskentelevien yrittäjän...

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
sestä, ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. Muiden vuorotteluvapaan edellytysten osalta sinua neuvoo TE-toimisto. Työhistoriatiedot<...

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
aksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olis...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
nhakijaksi TE-toimistoon, työttömyyskassaan lähetetään työvoimapoliittinen lausunto. Lausunnossa kerrotaan, täyttyvätkö laissa määritellyt työ...

Päivärahan laskemisessa huomioitavat palkanosat(Sivu)
haettaessa kesken, laskee työttömyyskassa työttömyyspäivärahan hakijalle jo maksettujen palkkojen perusteella. Ilmoita omalle työttömyyskassal...

Ansiopäiväraha(Sivu)
en voi lähettää omaan työttömyyskassaan kahden-kolmen viikon työttömyyden jälkeen. Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus,...

Lait ja asetukset(Sivu)
ojen toiminta on säädelty työttömyyskassalaissa ja etuuksien maksatus kussakin etuuslaissa. Keskeisimmät lait ja asetukset ovat: T...

Liikkuvuusavustus(Sivu)
iikkuvuusavustusta omasta työttömyyskassastasi. Hae avustusta kassasi sähköisessä asiointipalvelussa tai tulosta hakemus kohdasta L...

Muista ilmoittaa muutoksista(Sivu)
an ilmoittaa välittömästi työttömyyskassaasi, jos tilanteessasi tapahtuu muutos. Työtulosta tai sosiaalietuudesta ilmoittamatta jättäminen kat...

Yhteystiedot(Sivu)
si, käänny oman työttömyyskassasi puoleen. Oma kassasi neuvoo sinua myös jäsenyyteen, työttömyysetuuksien saamiseen ja maksam...

Ansiopäivärahan verotus(Sivu)
tyksen alaista tuloa. Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa. Palkkaa varten annetun verokortin enna...

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella (Uutinen)
jan on lisäksi pyydettävä työttömyyskassalta tai Kelalta todistus työttömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Todistus tulee toimittaa eläke...

Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa(Uutinen)
voi myös liittyä Suomessa työttömyyskassaan työttömänä kahdeksan viikon ajan muutostaan. EU-maasta muutettaessa työttömyyskassaan voi liittyä...

Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä(Uutinen)
aajien määrä kasvoi 10 %. Työttömyyskassat maksoivat lisäksi 115 miljoonaa vuorottelukorvauksina. Vuorottelukorvauksia maksettiin 4,2 % edelli...

Työllistymistä edistävien palvelujen järjestäjille on laadittu lomake poissaolojen ilmoittamista varten(Uutinen)
den palvelujen poissaolot työttömyyskassaan. Ilmoituksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai Yhteisjärjestön lomakkeella. Lomake löytyy osoitt...

Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen(Uutinen)
a esimerkiksi Kelalle tai työttömyyskassalle, vaan tiedot saataisiin suoraan tulorekisteristä. Myös kansalainen itse pääsisi tarkistamaan tulo...

Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015(Uutinen)
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna noin kolme miljardia euroa etuuksina. Etuusmenot kasvoivat edelleen, mutta menojen kasvu on vähentynyt...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
tulee hakea etuutta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa niille jäsenilleen, jotka ovat täyttäneet...

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
ihin, ei sekä että. Työttömyyskassat seuraavat aktiivisuutta Tarkastelujaksoja seuraavat, aktiivisuuden tutkivat ja päätökset akt...

TYJ:n blogissa: Selkeitä parannuksia liikkuvuusavustukseen(Uutinen)
Työttömyyskassat maksoivat liikkuvuusavustusta vuonna 2017 Finanssivalvonnan käsittelytilaston mukaan runsaalle 1600 henkilölle. Työttömyyskas...

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
kassan jäsenyyden Työttömyyskassan jäsenyyttä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että itsensä erheellisesti palkansaajakassassa vakuu...

Työttömyyskassojen yhteystiedot(Sivu)
assat Voit siirtyä työttömyyskassan omaan verkkopalveluun klikkaamalla kassan nimeä. Yrittäjäkassat ...

LOMAKKEET JA OPAS(Sivu)
senistön käyttöön. Oma työttömyyskassasi neuvoo sinua lomakkeen täyttämisessä. Lomakkeet Voit tulostaa näiltä sivuilta tarvitsemasi ha...

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen(Sivu)
kassassa. Jos vaihdat työttömyyskassaa, sinun tulee liittyä uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun eroat vanhasta, jotta säilytät ker...

Lomakkeet(Sivu)
en liitteet suoraan omaan työttömyyskassaasi. Yhteisjärjestö ei välitä hakemusasiakirjoja kassoihin. ...

Vuorottelukorvauksen suuruus(Sivu)
pidätyksen alaista tuloa. Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa. Lähetä mahdollinen muutosverokortti ka...

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
isto antaa karenssiajasta työttömyyskassalle sitovan lausunnon, joka estää ansiopäivärahan maksamisen kyseiseltä ajalta. Toistuva työstä t...

Aktiivisuusedellytys(Sivu)
eesta kannattaa ilmoittaa työttömyyskassalle viipymättä. Aktiivisuusedellytys koskee lisäpäivillä olevia. Alennettua päivärahaa ei ...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
linkeinotoimistoon ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta täyttänyt 15 kuukauden työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana iältä...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
ukorvausta haetaan omasta työttömyyskassasta vapaan alettua. Hakemuksen liitteenä tulee olla ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä palkkatod...

Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle(Sivu)
odistus työntekijän omaan työttömyyskassaan. Katso: Työttömyyskassojen yhteystiedot Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöön lä...

TYJ(Sivu)
ikki Suomessa toimivat 26 työttömyyskassaa ovat jäseninä Yhteisjärjestössä. Toimintaamme johtaa jäsenkassojen edustajista muodostuva hallit...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
oit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta edellyttäen että olet ilmoittautunut TE-toimistoon työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on jo...

Ohjaus ja valvonta(Sivu)
valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. ...

TE-toimiston, Kelan ja työttömyyskassojen yhteistyökokeilu keskustelupalstalla päättyi (Uutinen)
ä, Kirsi Kelasta ja Tiina Työttömyyskassasta vastasivat työttömäksi jääneiden tai työttömyysuhan alla olleiden asiakkaiden kysymyksiin. Nimime...

Työttömyyskassojen toimintaa vuonna 2011 kuvaava tilastojulkaisu luettevissa Finanssivalvonnan sivuilla (Uutinen)
julkaisuun: Työttömyyskassat 2011 ...

Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013(Uutinen)
ja tarkistusilmoituksella työttömyyskassaan. Muista ilmoittautua ajoissa Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä loma...

Työttömyysturvalakia uudistetaan(Uutinen)
ksissä ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. Lisätietoa Hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta:...

Työttömyysturva rakenneuudistuksessa(Uutinen)
ksissä ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. Lisätietoa Rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten va...

Päivitetty taulukko työttömyysturvalain muutosesityksistä(Uutinen)
sä otathan yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. ...

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä(Uutinen)
Työttömyyskassat käsittelivät vuoden 2013 aikana 1 036 277 päivärahahakemusta. Päätösten kokonaismäärä nousi 3 % edellisvuodesta. Keskimääräin...

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä(Uutinen)
Työttömyyskassat antoivat 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yri...

Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa(Uutinen)
svoi 6 %. Joka kuudes työttömyyskassan jäsen oli viime vuonna työttömänä Työttömyyskassoihin kuului vuonna 2014 lähes kaksi miljoon...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
Työttömyyskassat tekivät huhti-kesäkuussa 254 770 ansiopäivärahapäätöstä. Näistä 37 % koski soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maks...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää(Uutinen)
Työttömyyskassat tekivät heinä-, elo- ja syyskuussa 244 251 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Päät...

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
saaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotus...

Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna(Uutinen)
e. Useat teollisuusalojen työttömyyskassat ennakoivat työttömyyden vähenevän ensi vuonna. Esimerkiksi metalli-, sähkö- ja rakennusalan sekä te...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä(Uutinen)
Työttömyyskassat tekivät tammi-, helmi- ja maaliskuussa 300 443 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 päivää. Päätöste...

Työttömyys kasvaa yhä osalla aloja(Uutinen)
Teollisten alojen työttömyyskassat uskovat, että työttömyyden pohjakosketus on nähty ja työllisyystilanne paranee kuluvana vuonna. Julkisen pu...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
kuvuusavustuksen maksaisi työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela. Liikkuvuusavustusta olisi haettava ennen työs...

Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan(Uutinen)
tyksessä ehdotetaan, että työttömyyskassat alkaisivat tarjota jäsenilleen yhdistelmävakuutusta, jonka myötä ansiopäivärahan edellytykset voisi...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
määräaikaishaastattelut, työttömyyskassat alkavat maksaa liikkuvuusavustusta, työttömyysetuutta aletaan maksaa lyhytkestoisen päätoimisen yri...

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää(Uutinen)
nalle syyskuussa 2017. Työttömyyskassat ovat valmiita ottamaan vastaan uusia tehtäviä. On kuitenkin tärkeää, että tehtäviensiirto valmistel...

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna(Uutinen)
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna 2,71 miljardia euroa ansiopäivärahoina, mikä on 5 % edellisvuotta vähemmän. Myös vuoden aikana päivära...

TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu(Uutinen)
onnistumisen kannalta. Työttömyyskassat ovat valmiita kehittämään työttömyysturvajärjestelmää ja pitävät erityisesti järjestelmän selkeyttä...

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan(Uutinen)
rvaa koskevia valituksia. Työttömyyskassan päätökseen tyytymätön etuuden hakija voi valittaa päätöksestä muutoksenhakulautakuntaan. Ensimmäise...

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö avaa oman blogin(Uutinen)
sjärjestöstä. Yksittäisen työttömyyskassan tai kassakentän virallisia linjauksia blogissa ei kuitenkaan tehdä, vaan kirjoitukset ovat kirjoitt...

TYJ:n blogissa: Yrittäjyyttä työttömyysturvalla(Uutinen)
rjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassan AYT:n kassanjohtaja Sami Aapro pohtii uudistusta TYJ:n Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogi...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
ssä päivärahan maksaminen työttömyyskassasta viivästyy. Työttömyyskassojen käsittelyaikatilastot eivät käsitystä viipeestä tue. Soviteltu päiv...

TYJ:n blogissa: Työttömyysturvaa ja koulutuspolkuja kehitettävä yhtä matkaa (Uutinen)
men Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa: Opiskelu osaksi...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
steriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisterin tietoja käyttöönsä kuitenkin vasta seuraavan vuoden alusta. Tämän vuok...

Ansiopäivärahalomakkeiden painatus lopetetaan(Uutinen)
intipalveluun löydät oman työttömyyskassasi verkkosivuilta. Lisätiedot Anni Alaja tiedottaja 050 364 6475 anni.alaja@tyj.fi...

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020(Uutinen)
steriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat eivät kuitenkaan saa tulorekisteristä tietoja vielä vuoteen. Ansiopäiväraha voidaan laskea tuloreki...

1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa(Uutinen)
yysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle. Työllistymistä tukevia kursseja ja toimintaa voi etsiä jatkossa Suomi.fi-palvelus...

Tilastot ja infomateriaali(Sivu)
Infomateriaali ansioturvajärjestelmästä <DOC1447:FAKTAA-ANSIOTURVASTA-2017> Tilasto kassojen taloudesta ...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut(Sivu)
Jäsenmaksuperuste vuonna 2019 Palkansaajakassan jäsenmaksu vuonna 2019 vuodessa tuloluokittain ...

Avainlukuja ansioturvasta(Sivu)
Löydät tästä muutamia keskeisimpiä lukuja ansioturvasta. Tarkempia tietoja löytyy tilastojulkaisuista kohdasta Tilastot ja infomate...

Hallinto(Sivu)
Hallitus johtaa Yhteisjärjestön toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja Outi Mäki IAET-kassa Hallituksen varapuheenjohtaja ...

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Etusivu(Sivu)
Suomessa on 26 työttömyyskassaa, jotka maksavat jäsenilleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan työttömyyden aikana. TYJ on työttömyyskassojen e...

Yleiset kirjanmerkit