Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
loisenkin työskentelymaan työttömyysturvan piiriin ja voit siirtää työskentely- ja vakuutuskausia mukanasi liikkuessasi EU/ETA-maasta toiseen....

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan(Uutinen)
Hallitus esittää työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vuoden 2018 alussa. Muutoksen...

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää(Uutinen)
ia siirtää TE-toimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskassojen mielestä m...

Tule kuulemaan ja keskustelemaan työttömyysturvan kehittämisestä(Uutinen)
Työttömyysturva on yksi merkittävimmistä työikäisten turvaverkoista. Joka kuudes työikäinen oli viime vuoden aikana työttömänä. Toimiva tyött...

Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille(Uutinen)
on antanut suosituksensa työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien uudelleenjaosta. Työryhmä arvioi, että Kela ja työttöm...

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö avaa oman blogin(Uutinen)
oman blogin. Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa käsitellään työttömyysturvaa eri näkökulmista. Työttömyysturvaa sekä työttömyyskassojen...

Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmä selkeytyy (Uutinen)
Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän muuttamista koskevan hallituksen esityksen. Tasavallan presidentti vahvistane...

Työttömyysturva rakenneuudistuksessa(Uutinen)
svusopimuksessa esitetään työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaajärjestelmään vaikuttavia muutoksia. Rakennepoliittisessa ohjelmassa ja työlli...

Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun (Uutinen)
stoihin perustuvaa tietoa työttömyysturvakeskustelun tueksi. Ansioturva kannustaa työhön Työttömyysturvan kannustavuudesta on käyty...

Seuraa Tulevaisuuden työelämän työttömyysturva -seminaaria verkossa(Uutinen)
kaampaan ja joustavampaan työttömyysturvaan. Tilaisuudessa käsitellään vuoden 2030 sosiaaliturvaa, tulevaisuuden työtä, jatkuvaa oppimista ja...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
Jaksotus Työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettu korvaus (ns. kultainen kädenpuristus) voi siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkami...

Työttömyysturvalakia uudistetaan(Uutinen)
ut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakimuutos tulee esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta. Huomaathan, ett...

Eduskunta hyväksyi työttömyysturvalain muutokset(Uutinen)
ihteessa voimaan tulevien työttömyysturvan uudistusten käsittely eduskunnassa on päättynyt. Löydät tietoa lakimuutoksista alla olevasta linke...

Muutoksia työttömyysturvan kestoon, omavastuuaikaan ja korotusosiin(Uutinen)
Työttömyysturvan leikkauksia valmistellut työryhmä on antanut ehdotuksensa työttömyysturvalakiin vuoden 2017 alussa tulevista muutoksista. Eh...

Työttömyysturvan uudistamisessa keskeisintä laadukkaat työllisyyspalvelut, digitalisaation hyödyntäminen ja väliinputoajien tavoittaminen(Uutinen)
aarissa käsiteltiin eilen työttömyysturvan uudistamista. Puheenvuoroissa toistui huomio siitä, että työttömille on tarjolla liian vähän tukea...

Päivitetty taulukko työttömyysturvalain muutosesityksistä(Uutinen)
uskunnalle kaksi esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskesimmät ansioturvan saajaan vaikuttavat muu...

TYJ:n blogissa: Yrittäjyyttä työttömyysturvalla(Uutinen)
istusta TYJ:n Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa: Yrittäjyyttä 4 kuukautta työttömyysturvalla – uhka vai mahdollisuus?...

Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia heinäkuun alussa(Uutinen)
stä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin henkilöt on katsottu yrittäjiksi. Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten t...

Ammattiliiton järjestämä toiminta ei välttämättä kerrytä työttömyysturvan aktiivisuusedellytystä vielä huhtikuussa(Uutinen)
Huhtikuun jälkeen työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös osassa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien järj...

TYJ(Sivu)
Yhteisjärjestö kehittää työttömyysturvaa ja kassojen toimintaa sekä ylläpitää niiden tietotaitoa. Kaikki Suomessa toimivat 26 työttömyyskassaa...

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta (Uutinen)
döksestä tulee pysyvä osa työttömyysturvalainsäädäntöä. Esimerkkejä ansiopäivärahan tasosta vuonna 2012: * esimerkeissä e...

Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin(Uutinen)
tarvitsevat sitä eniten. Työttömyysturvan leikkauksia valmistelleen työryhmän mukaan ansiopäivärahaa maksettaisiin jatkossa enintään 400 päiv...

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä laajenee ja jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan ma...

Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn(Uutinen)
ut eduskunnalle esityksen työttömyysturvan tiukennuksista. Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 pä...

Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty(Uutinen)
a: 29.6.2016 - Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn Lisätietoa HE 113/2016...

Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen(Uutinen)
alle 300 euron suojaosan. Työttömyysturvan suojaosa lisättiin lainsäädäntöön vuoden 2014 alussa. Muutoksen myötä osittain työllistynyt henkilö...

TYJ:n blogissa: Työttömyysturvaa ja koulutuspolkuja kehitettävä yhtä matkaa (Uutinen)
Korkeaoja Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa: Opiskelu osaksi työllistymistä...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

EU:n sosiaaliturvalainsäädännön muutokset voimaan tänään(Uutinen)
ökset koskevat yrittäjien työttömyysturvaa ja lentohenkilöstöön sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön valintaa. Jos toisessa jäsenmaassa...

Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa (Uutinen)
tta. Samalla purettaisiin työttömyysturvaan liittyviä kannustinongelmia ja vähennettäisiin mahdollisuuksia sosiaaliturvan väärinkäyttöön. ...

TE-toimiston, Kelan ja työttömyyskassojen yhteistyökokeilu keskustelupalstalla päättyi (Uutinen)
Paljon kysymyksiä heräsi työttömyysturvalla opiskelusta, karenssin määräytymisestä ja siitä, miten tulee toimia työttömäksi jäädessään. Tyött...

Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa(Uutinen)
denmukainen ja kannustava työttömyysturva\". Asiakirjan mukaan ansiopäiväraha tulisi ulottaa myös niihin työttömiin, jotka eivät kuulu työttöm...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
oilla ei olisi vaikutusta työttömyysturvaan ja niistä ei tarvitsisi ilmoittaa. Rekrytointikokeilu voisi enimmillään kestää yhden kuukauden. ...

Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan(Uutinen)
on teettänyt selvityksen työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista koskien yrittäjyyttä. Selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa kein...

TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu(Uutinen)
lle palvelutarjoajille ja työttömyysturvan osalta työttömyyskassoille ja Kelalle. Työttömyysturvan saamiseen liittyvien tehtävien siirto tyött...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
rityksestä, katsottaisiin työttömyysturvassa palkansaajiksi. Nykyisin tällainen henkilö on työttömyysturvassa yrittäjä. Työttömyyskassojen Yht...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Liikkuvuusavustushakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Lait ja asetukset(Sivu)
etukset ovat: Työttömyysturvalaki 1290 / 2002 Vuorotteluvapaalaki 1305 / 2002 Laki julkises...

Yhteystiedot(Sivu)
iina.jussila@tyj.fi Työttömyysturva-asiantuntijat Kirsi Muinonen työttömyysturva-asiantuntija 050 410 3379 kirsi.muinonen@tyj...

Opas ulkomaan työkomennuksen vaikutuksesta sosiaaliturvaan(Uutinen)
Työskentely ulkomailla ja työttömyysturva Ulkoimailla työskentelyn vaikutuksesta työttömyysturvaan löytyy tietoa myös TYJ:n sivuilta:...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
Työttömyysturvalain 1.7.2012 voimaan tulleen muutoksen mukaan kaikki ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet vanhenevat 31.12.2016. Näin...

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
riihessä myös muutoksista työttömyysturvaan. Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja Työttömyysturvan aktiivimallin ede...

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee(Uutinen)
nen yrityksessä, pidetään työttömyysturvassa nykyisin yrittäjänä, vaikka hän ei itse omista osuutta yrityksestä. Tyypillisesti kyseessä on yri...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
stö muistuttaa, että myös työttömyysturvalakia tulisi muuttaa ennen tulorekisterin käyttöönottoa, jotta tulorekisteriä voidaan hyödyntää tyött...

TYJ säännöt (päivitetty 24.10.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu TYJ

Kroatia siirtyy EU-jäsenyyden myötä perusasetuksen piiriin(Uutinen)
jossa hän työskentelee. Työttömyysturvan vakuutus- ja työskentelykausia voidaan lukea hyväksi toisesta jäsenvaltiosta silloin, kun henkilön...

Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde(Uutinen)
suuskunnalla tarkoitetaan työttömyysturvan yhteydessä yleensä sellaista osuuskuntaa, joka hoitaa jäsentensä puolesta erilaisia tehtäviä, kuten...

Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy(Uutinen)
onna. Työttömyyskassojen työttömyysturvamenot näyttävät laskevan tänä vuonna 2 %. Ensi vuodelle odotetaan 1 % menojen kasvua. Valtaosa kass...

Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016(Uutinen)
a voimaan tullut leikkaus työttömyysturvan korotusosiin. Tähän viittaa se, että maksettujen etuuspäivien määrä laski 4 % eli etuuskuluja vähem...

TYJ:n blogissa: Työttömyyskassojen rooli Suomessa kasvaa(Uutinen)
unta pohti vaihtoehtoista työttömyysturvajärjestelmää, kaikkia koskevaa yleistä vakuutusta. Työttömyyskassajärjestelmän eduksi kuitenkin katso...

Yrittäjien työttömyyskassat aloittivat fuusioneuvottelut(Uutinen)
vammat hartiat yrittäjien työttömyysturvan hoitamiseksi ja säilyttää korkea asiakaspalvelun taso. Fuusio mahdollistaa jäsenmaksutason vakiinnu...

Viime vuonna suoritetut sivutoimiset opinnot voidaan tietyissä tilanteissa lukea aktiivisuusedellytykseen(Uutinen)
Jos työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen seurantajakso päättyy tämän vuoden puolella, aktiivisuusedellytykseen luetaan myös viime vuonna s...

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Päivärahan edellytykset(Sivu)
ääritellyin edellytyksin. Työttömyysturvaa koskevat lait ja asetukset ovat luettavissa valtion säädöstietopankin verkkopalvelussa (w...

Rekisteriseloste(Sivu)
itä, jotka työskentelevät työttömyysturvan parissa tai jotka ovat itse tilanneet uutiskirjeen. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rek...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto selvittää työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saann...

Sivuston käyttöohjeet ja -ehdot(Sivu)
tuusoppaan sisältöön. Työttömyysturvaa koskevat lait ja asetukset ovat luettavissa valtion säädöstietopankin verkkopalvelussa (w...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
Kuka on yrittäjä Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Yritt...

Ohjaus ja valvonta(Sivu)
Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terv...

STM tiedottaa, Työttömyysvakuutusmaksujen perintä työttömyysvakuutusrahastolle (Uutinen)
oisi valittaa päätöksestä työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Perintämenettelystä säädettäisiin nykyistä tarkemmin lain tasolla. Ha...

Sveitsi ja ETA-maat perusasetuksen piiriin (Uutinen)
jossa hän työskentelee. Työttömyysturvan vakuutus- ja työskentelykausia voidaan lukea hyväksi toisesta jäsenvaltiosta silloin, kun henkilön...

Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle(Uutinen)
voi valittaa päätöksestä työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 27. syyskuuta. Tasavalla...

Pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä (Uutinen)
kimuutoksen, jonka mukaan työttömyysturvan lisäpäivillä olevan henkilön oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana ilman varhennusvä...

Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa sijaitsevalle pankkitilille 1.11.2013 alkaen(Uutinen)
Työttömyysturvalain muutos, jonka mukaan työttömyysetuudet ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa toimivan pankin tilille vahv...

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen(Uutinen)
ut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että...

Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa(Uutinen)
ajilla jatkossakin oikeus työttömyysturvaan ilman neljän viikon työskentelyvelvoitetta Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan Poh...

Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015(Uutinen)
n omat etuusmenot 6 %. Työttömyysturvamenojen kasvusta huolimatta kassojen vakavaraisuus on kasvanut. Kassojen tasoitusrahastojen keskiarvo...

Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava(Uutinen)
s opiskella omaehtoisesti työttömyysturvalla vaihtelee alueittain. Tilanteen korjaamiseksi säädöksiä olisi selkeytettävä. Kassojen mielestä ol...

Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa(Uutinen)
:1020>17.11.2016 - Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty...

Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä(Uutinen)
ti asiakkaan näkökulmaan. Työttömyysturvaa koskevat säädökset on pyritty esittämään päätöksissä yleiskielellä. Päätöksissä on myös alettu käyt...

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa 1.1.2018(Uutinen)
hakulautakunta (Somla) ja Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (TTLK) yhdistyvät vuoden 2018 alussa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakula...

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
esityksen niin kutsutusta työttömyysturvan aktiivimallista 19.12.2017. Laki tulee voimaan 1.1.2018. Lisätiedot Toiminnanjohtaja...

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön(Uutinen)
n esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikaty...

TYJ:n blogissa: Selkeitä parannuksia liikkuvuusavustukseen(Uutinen)
o Auvinen Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa: Selkeitä parannuksia liikkuvuusavustukseen ...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
a Jussila Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa: Kannattaako osa-aikatyön tekeminen? ...

Onko aktiivimalli enää ymmärrettävä?(Uutinen)
lytys, jotta he välttävät työttömyysturvan leikkauksen. Malliin valmistellaan parhaillaan kahta säädösmuutosta. Muutosten myötä työttömät vois...

1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa(Uutinen)
kuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Osa kuntien, am...

Katso tästä, miten aktiivisuusedellytyksen voi täyttää huhtikuun jälkeen(Uutinen)
kuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Esimerkiksi kun...

Todistuslomake työllistymistä tukevan toiminnan ilmoittamista varten julkaistu(Uutinen)
kuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä muun muassa kunnan tai ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Guide to unemployment fund benefits 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Töötukassade hüvitiste teatmik 2019 (päivitetty 1.2.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
Löydät tästä materiaalista keskeisimmät ansioturvan saajaan vaikuttavat muutokset. Huomaathan, että materiaalin tarkoituksena on kuvata muutok...

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan (Uutinen)
Eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uud...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät lakimuutokset, joiden myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömy...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaisi työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos helpot...

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Etusivu(Sivu)
enilleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan työttömyyden aikana. TYJ on työttömyyskassojen edunvalvonta- ja koulutusjärjestö sekä yhteistoimint...

Yleiset kirjanmerkit