Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Ansiopäivärahan verotus(Sivu)
ömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia korotetaan...

Voit tilata verokortin suoraan omaan työttömyyskassaasi(Uutinen)
Jos tarvitset uuden verokortin ansiopäivärahaa varten, voit lähettää sen suoraan omaan työttömyyskassaasi verohallinnon verkkopalvelusta. Työt...

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
utta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta. Verohallinto julkaisi uuden päätöksen ennak...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
ruttomääräisenä eli ennen verojen vähentämistä. Kuukauden sovittelujakso: Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päivärah...

Päivärahan laskemisessa huomioitavat palkanosat(Sivu)
isio, bonus ja tantieemi verollinen luontois- tai henkilökuntaetuus verollinen kustannusten korvaus työnantajan maksama säästöhenkivakuutuk...

Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen(Uutinen)
n yhteydessä. Esimerkiksi verottajalle tehtävistä vuosi-ilmoituksista voitaisiin luopua. Myös sosiaaliturvaviranomaiset toimittaisivat tulorek...

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvauksen suuruus(Sivu)
äivärahaan Verotus Ansiopäivärahan tavoin vuorottelukorvaus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Työttömyyskassa saa jäse...

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Rahoitus(Sivu)
on rahoitusosuus katetaan verotuloilla. Työttömyysvakuutusrahaston osuus katetaan pääasiassa työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaks...

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
etty apuraha myöntövuoden verottoman apurahan kuukausimäärällä muu näihin verrattava syy. Palkkatukityö Palkkatukityöstä ...

Päivärahan hakeminen(Sivu)
akonpidätystiedot suoraan verottajalta. Mahdollinen portaikko- tai muutosverokortti tulee kuitenkin liittää alkuperäisenä hakemukseen. ...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
vakuutuksesta ja jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä ja työnantajarekisteristä ja arvonlis...

Opas ulkomaan työkomennuksen vaikutuksesta sosiaaliturvaan(Uutinen)
taan miten sosiaaliturva, verotus ja eläkeasiat määräytyvät ulkomailla työskentelyn aikana. Opas on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevä...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Taulukossa kuukausikohtainen päiväraha on laskettu kertomal...

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
uksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa. Poissaolopäivät Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessasi, jos olet poissa työllistymistä...

Päivärahan suuruus(Sivu)
nen. Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Esimerkkejä ansiopäivärahan laskemisesta:</...

Yrittäjän päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. ...

Arvioi vuorottelukorvauksesi määrä(Sivu)
äivältä viikossa ja se on veronalaista tuloa. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työt...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
ruttomääräisinä eli ennen verojen vähentämistä. Ansiopäivärahaa vähentävät seuraavat etuudet Työeläkelakien mukainen osat...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Liikkuvuusavustushakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Yleiset kirjanmerkit