Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
aiempaa suurempia. Vuorottelukorvausmenot ja -päivät puolittuneet Työttömyyskassojen arvion mukaan vuorottelukorvauksia maksetaa...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Vuorottelukorvauksen leikkauksen peruuttamisesta päätetään 25.11.2011 (Uutinen)
alkaa 1.1.2012-30.4.2012, vuorottelukorvausta maksetaan samansuuruisena kuin vuonna 2011. Alentaminen ei myöskään vaikuta tämän vuoden puolell...

Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa sijaitsevalle pankkitilille 1.11.2013 alkaen(Uutinen)
kaan työttömyysetuudet ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa toimivan pankin tilille vahvistettiin 25.10.2013. Työttömyysetuu...

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)
Hakemuslomakkeet
Lähdesivu Lomakkeet

Vuorotteluvapaa(Sivu)
Vuorottelukorvaus Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärah...

Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna(Uutinen)
lla akateemisia aloja. Vuorottelukorvausmenot laskivat 6 % vuonna 2015 ensimmäisten vuorotteluvapaata koskevien tiukennusten jälkeen. Vuode...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
yöttömyyskassat maksoivat vuorottelukorvausta vuonna 2017 yhteensä 42,6 miljoonaa euroa. Vuorottelukorvausten yhteissumma laski 56 prosenttia...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
Työttömyyskassat maksavat vuorottelukorvausta laissa määritellyin edellytyksin. Vuorottelukorvausta koskevat lait ja asetukset ovat luettaviss...

Arvioi vuorottelukorvauksesi määrä(Sivu)
Vuorottelukorvausta maksetaan viideltä päivältä viikossa ja se on veronalaista tuloa. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä ansiopäivä...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
Vuorottelukorvausta haetaan omasta työttömyyskassasta vapaan alettua. Hakemuksen liitteenä tulee olla ainakin vuorottelusopimuksen kopio sekä ...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
työharjoittelua. Lisäksi vuorottelukorvauspäätöksiä tehtiin noin 16 000 kappaletta. Työttömyyskassojen antamien ansiopäivärahapäätösten määrä...

Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa(Uutinen)
ivältä. 1 % jäsenistä sai vuorottelukorvausta. Ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta maksettiin viime vuonna yhteensä 42 miljoonalta päiv...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Vuorotteluvapaalain muutoksilla ei vaikutusta jo vapaalla olevien korvauksiin (Uutinen)
Hallitus päättää vuorotteluvapaalain muutoksista samanaikaisesti, kun se antaa eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen viikolla 40. ...

Vuorottelukorvauksen suuruus(Sivu)
Ansiopäivärahan tavoin vuorottelukorvaus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta...

Päivärahalaskuri(Sivu)
>> Siirry vuorottelukorvaustaulukkoon Ohjeita laskurin käyttöön Kuukausipalkka Täytä kenttään ...

Etuusopas(Sivu)
aalla oleville maksettava vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus....

Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä(Uutinen)
% edellisvuotta vähemmän. Vuorottelukorvausta saaneiden määrä laski 2,7 %. Työttömyyskassoissa oli vuoden 2013 lopussa hieman alle 2 miljoo...

Työttömyyskassojen etuusopas 2015 on julkaistu(Uutinen)
alla oleville maksettava vuorottelukorvaus. Opas löytyy PDF-muodossa suomen-, ruotsin-, englannin-, venäjän- ja eestinkielisenä. Pai...

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
tetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa t...

Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset(Uutinen)
i enää makseta korkeampaa vuorottelukorvausta. Lisäksi vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee ja vuorotteluvapaalle pääsy vaikeutuu työhistor...

Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy(Uutinen)
* kassojen arvio Vuorottelukorvausmenot ja -päivät * kassojen arvio Lisätiedot Toiminnanjohtaja Niina...

Ansiopäivärahalomakkeiden painatus lopetetaan(Uutinen)
Ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia on voinut tilata painosta suomen- ja ruotsinkielisinä. Sähköisen asioinnin lisääntymisestä joht...

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassojen yhteystiedot(Sivu)
Palkansaajakassat Voit siirtyä työttömyyskassan omaan verkkopalveluun klikkaamalla kassan nimeä. Yrittäjäkassat...

Lomakkeet(Sivu)
Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla. Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakem...

Avainlukuja ansioturvasta(Sivu)
Löydät tästä muutamia keskeisimpiä lukuja ansioturvasta. Tarkempia tietoja löytyy tilastojulkaisuista kohdasta Tilastot ja infomate...

Yleiset kirjanmerkit