Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)
makkeet
Lähdesivu Lomakkeet

Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi(Uutinen)
Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä. Työryhmä on ant...

Vuorotteluvapaan kesto(Sivu)
Vuorotteluvapaan pituus on 100–180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa tulee pitää yhdessä jaksossa. Jos haluat siirtää sovitun vuorotteluvapa...

Vuorotteluvapaa(Sivu)
Vuorottelukorvaus Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärah...

Työryhmä: Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 16 vuoteen(Uutinen)
Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista suunnitteleva työryhmä on antanut uuden ehdotuksen järjestelmän muuttamiseksi. Kolmikantaisesti valmi...

Uusi vuorotteluvapaalaki nähtävästi voimaan 1.9.2014(Uutinen)
Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset. Työ- ja elikeinoministeriön tiedotteen mukaan uusi laki vahvistetaan elokuun alussa...

Vuorotteluvapaalain muutoksilla ei vaikutusta jo vapaalla olevien korvauksiin (Uutinen)
Hallitus päättää vuorotteluvapaalain muutoksista samanaikaisesti, kun se antaa eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen viikolla 40. ...

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta) olet tehnyt työnantajan k...

Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta(Uutinen)
Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään...

Hallituksen esitys vuorotteluvapaan edellytysten tiukentamisesta annettu(Uutinen)
ut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Esityksen mukaan vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousisi 16 vuoteen, sijais...

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvauksen suuruus(Sivu)
kkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta. Työtulot vuorotteluvapaan aikana Vuorotteluv...

Vuorotteluvapaalain muutokset vahvistettu(Uutinen)
Lakimuutoksen myötä vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousee 16 vuoteen ja sijaista koskevat edellytykset tiukentuvat. Uudet säännökset tu...

Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset(Uutinen)
rottelukorvausta. Lisäksi vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee ja vuorotteluvapaalle pääsy vaikeutuu työhistoriaedellytyksen pidentyessä. M...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
t kehityksen tasaantuvan. Vuorotteluvapaan käytön ennakoidaan edelleen vähenevän. Työttömyyskassojen jäsenten kannalta käänne on merkittävä, s...

Vuorottelukorvauksen rajoitukset(Sivu)
usopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan ajan, tai työnantajan kustantamaa koulutusta) suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta (kertaush...

Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille(Uutinen)
ensa työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien uudelleenjaosta. Työryhmä arvioi, että Kela ja työttömyyskassat voisivat tu...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
sesta vapaan ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vapaalle jäävän työntekijän on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle työnantajan eri...

Työttömyysturva rakenneuudistuksessa(Uutinen)
tään työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaajärjestelmään vaikuttavia muutoksia. Rakennepoliittisessa ohjelmassa ja työllisyys- ja kasvusopimuk...

Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015(Uutinen)
tulleista tiukennuksista vuorotteluvapaan edellytyksiin. Myös vuoden 2016 alussa tuli voimaan uusia vuorotteluvapaan tiukennuksia. Näiden vai...

Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy(Uutinen)
rveydenhuoltoaloilla. Vuorotteluvapaamenojen ennustetaan laskevan 6 % tänä vuonna ja 11 % ensi vuoden aikana. Vuorotteluvapaajärjestelmään...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Vuorottelukorvauksen leikkauksen peruuttamisesta päätetään 25.11.2011 (Uutinen)
Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa, että hallitus on lupautunut peruuttamaan vuorottelukorvauksen alentamista koskevan lakiesityksen, jos...

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
us päätoiminen opiskelu vuorotteluvapaa lapsen syntymä enintään 3-vuotiaan lapsen hoito omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole oll...

Lait ja asetukset(Sivu)
/ 2002 Vuorotteluvapaalaki 1305 / 2002 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916 / 2012 ...

Etuusopas(Sivu)
aksettava ansiopäiväraha, vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus....

Työttömyyskassojen etuusopas 2015 on julkaistu(Uutinen)
settava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus. Opas löytyy PDF-muodossa suomen-, ruotsin-, englannin-...

Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna(Uutinen)
vuonna 2015 ensimmäisten vuorotteluvapaata koskevien tiukennusten jälkeen. Vuodenvaihteessa voimaan tulevien lakimuutosten odotetaan laskevan...

Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää(Uutinen)
tojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskassojen mielestä muutos voisi parantaa...

Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016(Uutinen)
oimaan uusia tiukennuksia vuorotteluvapaan edellytyksiin 2014 voimaan tulleiden tiukennusten jatkoksi. Saajien määrä on vähentynyt yhteensä 31...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
ellisvuotta pienemmät. Vuorotteluvapaan ehtojen kiristäminen ja enimmäiskeston lyhentäminen näkyy tilastoissa. Työttömyyskassat maksoivat v...

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Guide to unemployment fund benefits 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Lomakkeet(Sivu)
Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla. Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakem...

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Yleiset kirjanmerkit