Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
Yrittäjän ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että olet lopettanut yritystoiminnan tai yrityksessä työskentelysi on päättynyt (jos...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
Kuka on yrittäjä Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Yrit...

Yrittäjän päivärahan suuruus(Sivu)
itun työtulon mukaan. Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista: Perusosa on vuosittain k...

Yrittäjän korotettu päiväraha(Sivu)
us päivärahaasi yrittäjän päivärahataulukon avulla. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos ...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
ilö on työttömyysturvassa yrittäjä. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että muutos selkeyttäisi yrittäjien perheenjäsenten tilannetta j...

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä laajenee ja jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan ma...

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee(Uutinen)
aina saatavilla. Yrittäjän puolison asema paranee Henkilöä, joka työskentelee perheenjäsenen yrityksessä, pidetään työttömyyst...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen(Sivu)
irtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perust...

Yrittäjän päivärahan kesto(Sivu)
Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti: Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viik...

Yrittäjän päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. ...

Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan(Uutinen)
en joko palkansaajana tai yrittäjänä. Uudessa selvityksessä esitetään, että työskentelykaudet palkansaajana ja yrittäjänä tulisi voida laskea...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
asi U1-lomakkeen. Myös yrittäjänä toimimiskaudet voidaan lukea Suomessa hyväksi yrittäjän työssäoloehtoon, jos olet harjoittanut yritystoim...

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)
t
Lähdesivu Lomakkeet

Rahoitus(Sivu)
94,5 %. Valtio maksaa yrittäjäkassan maksamista ansiopäivärahamenoista peruspäivärahaa vastaavan määrän. Yrittäjäkassoille ei makseta yrit...

Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan muutoksia heinäkuun alussa(Uutinen)
on katsottu yrittäjiksi. Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten tulisi siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta heidän työskentely...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
a Palkansaajan ja yrittäjän jälkisuojan tarkoituksena on helpottaa siirtymistä palkansaajasta yrittäjäksi tai yrittäjästä palkansaajak...

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
palkkatyö pakollinen yrittäjävakuutettu työ yrittäjänä lähetettynä työntekijänä tehty työ EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty vakuutettu...

Jäseneksi liittyminen(Sivu)
a palkkatyössä tai toimia yrittäjänä. Hakemuksia ja ohjeita jäseneksi liittymisestä saat työttömyyskassoista. Jos liityt samalla ammattiliitto...

Ansiopäiväraha(Sivu)
seni työttömyyden varalle yrittäjänä? Paljonko on yrittäjän ansiopäiväraha? Aion aloittaa yritystoiminnan,...

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
ttaisi korotettuna. Yrittäjän perheenjäsen voi siirtää kassan jäsenyyden Työttömyyskassan jäsenyyttä koskevia säännöksiä muutetaa...

Yrittäjien työttömyyskassat aloittivat fuusioneuvottelut(Uutinen)
ssa (AYT-kassa) ja Suomen yrittäjäin työttömyyskassa (SYT-kassa) selvittävät edellytyksiä AYT-kassan sulautumiseksi SYT-kassaan 1.1.2020 lukie...

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassojen yhteystiedot(Sivu)
nimeä. Yrittäjäkassat ...

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
senyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta. Tällöin työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudel...

Lisäpäivät ikääntyville(Sivu)
rahan maksaminen perustuu yrittäjän työssäoloehtoon. Mahdollisuus vanhuuseläkeeseen 62-vuotiaana Vuosina 1950-1957 syntynyt henki...

Työttömyyskassojen vakuuttamat alat(Sivu)
sat Yrittäjäkassat ...

Päivärahalaskuri(Sivu)
>> Siirry yrittäjän ansiopäivärahataulukkoon >> Siirry vuorottelukorvaustaulukkoon ...

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
een maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa. Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, yrittäjy...

EU:n sosiaaliturvalainsäädännön muutokset voimaan tänään(Uutinen)
jäsenmaassa työskennellyt yrittäjä jää työttömäksi eikä hänen asuinmaassaan ole yrittäjille työttömyysturvaa, työttömyyspäivärahan maksaa edel...

Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa(Uutinen)
miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää. 16 % jäsenistä sai vuoden aikana ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä päivältä. 1 % jäsenistä sai vuorottelu...

Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen(Uutinen)
alan keskusliitto Suomen Yrittäjät Taloushallintoliitto Työeläkevakuuttajat TELA Eläketurvakeskus Työttömyysvakuutusrahasto Koulutusraha...

Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde(Uutinen)
en katsotaan työllistyvän yrittäjänä. Sen sijaan, että laskutusosuukunta palkkaisi jäsenet työsuhteeseen, jäsen ostaa osuuskunnalta erilaisia...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki. Starttirahan edellytyksiä väljennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista...

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
ä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa) on yhteensä viisi päivää työllistymistä edi...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
24 palkansaajakassaa ja 2 yrittäjäkassaa, joista 15 laskee jäseniltä perittävä maksua. Ennallaan jäsenmaksun pitää 9 kassaa ja jäsenmaksua nos...

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön(Uutinen)
een maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa. Kaikki mainitut lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2018. ...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti(Uutinen)
miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää. Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiper...

Työttömyysturvan uudistamisessa keskeisintä laadukkaat työllisyyspalvelut, digitalisaation hyödyntäminen ja väliinputoajien tavoittaminen(Uutinen)
ärjestelmässä on se, että yrittäjänä ja palkansaajana tehtyä työtä ei voi yhdistää. Tästä seuraa, että pienimuotoista yritystoimintaa harjoitt...

Työttömyyskassat tekivät viime vuonna noin 1,1 miljoonaa ansiopäivärahapäätöstä(Uutinen)
atyössä tai sivutoimisena yrittäjänä. Työttömyyskassojen tehtävä on maksaa jäsenilleen ansiopäiväraha työttömyyden aikana. Suomessa on 24...

Guide to unemployment fund benefits 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2019 (päivitetty 1.2.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Töötukassade hüvitiste teatmik 2019 (päivitetty 1.2.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Lomakkeet(Sivu)
Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla. Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakem...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut(Sivu)
Jäsenmaksuperuste vuonna 2019 Palkansaajakassan jäsenmaksu vuonna 2019 vuodessa tuloluokittain ...

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Hallinto(Sivu)
Hallitus johtaa Yhteisjärjestön toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja Outi Mäki IAET-kassa Hallituksen varapuheenjohtaja ...

Yleiset kirjanmerkit