Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 15.12.2011

Ansiopäivärahan taso
Peruspäivärahan tasokorotuksen ja vuodenvaihteen indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan perusosan määrä nousee 1.1.2012 alkaen 31,36 euroon. Perusosan määrä on tällä hetkellä 25,74 euroa.

Soviteltu päiväraha
Sovitellun päivärahan työaikaraja nousee vuoden alusta 75 prosentista 80 prosenttiin.

Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa osittain työllistyneelle henkilöille esimerkiksi lomautuksen tai osa-aikatyön ajalta. Sovitellun päivärahan työaikaraja määrittelee sen, milloin työ katsotaan kokoaikaiseksi ja oikeus työttömyysetuuteen lakkaa. Vuoden 2012 alusta lukien kokoaikaiseksi katsotaan työ, jota tehdään yli 80 % alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Lyhennetty työviikko
Lomautetuille, joiden työaikaa on lyhennetty yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan ansiopäiväraha menetetyiltä työpäiviltä ilman sovittelua myös jatkossa.

Lyhennetystä työviikosta on säädetty määräaikainen laki ajalle 1.1.2010-31.12.2011. Vuoden 2012 alusta lukien säädöksestä tulee pysyvä osa työttömyysturvalainsäädäntöä.

Takaisin
Esimerkkejä ansiopäivärahan tasosta vuonna 2012:

Tiedote 15.12.2011
Palkka/kkAnsiopäiväraha € /päivä
2000,0057,46
2500,0067,51
3000,0077,56
3500,0068,81

* esimerkeissä ei ole otettu huomioon korotusosia

Yleiset kirjanmerkit