Päivitetty taulukko työttömyysturvalain muutosesityksistä

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 1.11.2013

Hallitus on antanut eduskunnalle kaksi esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskesimmät ansioturvan saajaan vaikuttavat muutokset, jotka tulevat esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta.

Huomaathan, että infomateriaalissa esitetyt tiedot ovat alustavia ja perustuvat hallituksen esitykseen. Lakimuutoksen sisältö voi muuttua eduskuntakäsittelyn aikana. Materiaalin tarkoituksena on kuvata työttömyysturvalakiin esitettyjä muutoksia mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä omaan työttömyyskassaasi.

HE 90/2013 ja 176/2013
EnnenJälkeen
Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehdon pituus on 34 viikkoa (8 kk). Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 8 kuukauden jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Ansiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta aina, kun 34 viikon (8 kk) mittainen työssäoloehto täyttyy.

Lisätietoa: Jäsenyys- ja työssäoloehto
Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehdon pituus on 26 viikkkoa (6 kk). Tämä tarkoittaa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 6 kuukauden jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Ansiopäivärahan 400 tai 500 päivän enimmäismaksuaika alkaa alusta aina, kun 26 viikon (6 kk) mittainen työssäoloehto täyttyy.

Lisätietoa: Jäsenyys- ja työssäoloehtoAnsiopäivärahan 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on seitsemän arkipäivän (ma-pe) mittainen.


Lisätietoa: Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset
Ansiopäivärahan 400 tai 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on viiden arkipäivän (ma-pe) mittainen.

Omavastuuaika asetetaan enintään kerran vuodessa.

Lisätietoa: Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset


Päiväraha määritellään 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa.Päiväraha määritellään 400 tai 500 päivän enimmäismaksuajan alkaessa, kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Täyttä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan.

Lisätietoa: Päivärahan kesto
Täyttä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 päivän ajan.

Kestoon vaikuttavat työhistoria (yli/alle 3 vuotta) ja kieltäytyminen TE-toimiston esittämistä työllistymistä edistävistä palveluista tai palvelun keskeyttäminen.

Lisätietoa: Päivärahan kesto, Työllistymistä edistävät palvelut

Jos henkilö saa tuloa työstä, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet ansaitusta työtulosta.

Kaikki työtulo vaikuttaa päivärahaan.

Lisätietoa: Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan
Alle 300 euron työtulo kuukaudessa ei vaikuta päivärahan määrään.

300 euron ylittävä työtulo vaikuttaa niin, että ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää 300 euron.

Lisätietoa: Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa maksettaessa soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään yhtä suuri kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Lisätietoa: Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään yhtä suuri kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Lisätietoa: Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahaan voidaan maksaa korotettu ansio-osa (57,5 % / 35 %) tai hieman korkeampi muutosturvan ansio-osa (65 % / 37,5 %).

Kolmen vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 20 päivältä. 20 vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 100 päivältä.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa enintään 200 päivältä.

Lisätietoa: Korotettu päiväraha

Ansiopäivärahaan voidaan maksaa korotettu ansio-osa (65 % / 37,5 %).

20 vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 90 päivältä.

Työllistämistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä.

Lisätietoa: Korotettu päiväraha
Vuosina 1950-1954 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta, jos hän

  • täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
  • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.


Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän

  • täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
  • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisätietoa: Lisäpäivät
Vuosina 1950-1954 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta, jos hän

  • täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
  • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.


Vuosina 1955-1956 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän

  • täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
  • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.


Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän

  • täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
  • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisätietoa: Lisäpäivät

Yrittäjän ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 18 kuukaudessa.

Lisätietoa: Yrittäjän päivärahan edellytykset
Yrittäjän ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 15 kuukaudessa. HUOM. voimaantulo 1.1.2015.

Lisätietoa: Yrittäjän päivärahan edellytyksetTakaisin

Yleiset kirjanmerkit