Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 29.9.2014

Eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uudelleen, jos 58-vuotias henkilö työllistyy uudelleen ja uusi ansiopäiväraha on aiempaa pienempi.

Työmarkkinaosapuolten kesken laaditun sopimuksen mukaan suoja saatetaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.7.2015.


Lisäpäiviin ei toistaiseksi muutosta

Ikääntyneille pitkäaikatyöttömille voidaan maksaa ansiopäiväraha niin kutsuttuina lisäpäivinä sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta.

Lisäpäiväoikeutta koskeviin ikärajoihin ei tehty eläkeuudistuksen yhteydessä muutoksia. Muutostarve arvioidaan kuitenkin uudelleen viimeistään vuonna 2019.


Uudelleentyöllistymistä tuetaan palkkatuella

Ikääntyneille työttömille otetaan eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan käyttöön pitkäkestoinen palkkatuki.


LisätietoaTakaisin

Yleiset kirjanmerkit