Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 16.9.2014

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaisi niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Ansiopäivärahan taitekohta 3 115 euroon

Ansiopäivärahan taitekohdalla tarkoitetaan sitä palkkasummaa, jonka ylittävä osa kerryttää ansiopäivärahaa pienemmällä korvausprosentilla.

Esityksen mukaan ansiopäivärahan taitekohtaa alennettaisiin. Nykyinen taitekohta on yhtä suuri, kuin 105-kertainen peruspäiväraha (3 443 € vuonna 2015). Uusi taitekohta olisi 95-kertaisen peruspäivärahan suuruinen (3 115 € vuonna 2015).

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta:

AP tasomuutos 2015
Työttömyyttä
edeltänyt palkka
Päiväraha nykytilanteen
mukaan vuonna 2015
Ehdotuksen mukainen
päiväraha vuonna 2015
Vaikutus
2 000 € / kk1 249 € / kk1 249 € / kk-
3 000 € / kk1 680 € / kk1 680 € / kk-
4 000 € / kk2 014 € / kk1 932 € / kk-82 € / kk
5 000 € / kk2 205 € / kk2 123 € / kk-82 € / kk

Lähde: HE 151/2014


Korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskee

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna pitkän työhistorian perusteella tai työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Esityksen mukaan korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskisi taitekohtaan asti 65 prosentista 58 prosenttiin ja taitekohdan ylittävältä osalta 37,5 prosentista 35 prosenttiin.

Esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta:

AP korotettu tasomuutos 2015
Työttömyyttä
edeltänyt palkka
Korotettu päiväraha
nykytilanteen mukaan
vuonna 2015
Ehdotuksen mukainen
korotettu päiväraha
vuonna 2015
Vaikutus
2 000 € / kk1 491 € / kk1 400 € / kk- 91 € / kk
3 000 € / kk2 113 € / kk1 950 € / kk-163 € / kk
4 000 € / kk2 629 € / kk2 340 € / kk-289 € / kk
5 000 € / kk2 988 € / kk2 675 € / kk-313 € / kk

Lähde: HE 151/2014
Taulukossa on huomioitu myös esitetty taitekohdan muutos.


Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteena on säästää 50 miljoonaa euroa valtion työttömyyspäivärahamenoista siten, että säästöt kohdistuvat korkeimpia työttömyyspäivärahoja saaviin.


LisätietoaTakaisin

Yleiset kirjanmerkit