Ajankohtaista

Valitettavasti emme löytäneet hakemaasi uutista.

Työttömän opiskelu helpottuu vuodenvaihteessa
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottuu. Enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan. Samalla aktiivimallin edellytykset muuttuvat niin, että lyhtykestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta.
11.12.2018
IAET-kassa hakee viestintävastaavaa
4.12.2018
Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka mukaan oman perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, katsottaisiin työttömyysturvassa palkansaajiksi. Nykyisin tällainen henkilö on työttömyysturvassa yrittäjä. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että muutos selkeyttäisi yrittäjien perheenjäsenten tilannetta ja vähentäisi liittymistä väärään työttömyyskassaan.
16.11.2018
Tule kuulemaan ja keskustelemaan työttömyysturvan kehittämisestä
12.11.2018
Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti
Kolme neljästä työttömyyskassasta laskee ensi vuodelle jäsenmaksujaan. Taustalla on parantunut työllisyystilanne. Jäsenmaksut laskevat keskimäärin 10 %.
6.11.2018
Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu
Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaisi työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos helpottaisi työn vastaanottamista vähentämällä byrokratialoukkuja. Tämän hetkisen tiedon mukaan muutos tulisi voimaan 1.4.2019.
2.11.2018
Ansiopäivärahalomakkeiden painatus lopetetaan
Ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia on voinut tilata painosta suomen- ja ruotsinkielisinä. Sähköisen asioinnin lisääntymisestä johtuen lomakkeiden tilausmäärät ovat kuitenkin laskeneet niin pieniksi, että lomakkeiden painatus lopetetaan.
26.9.2018
Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020
Palkkatietoja aletaan viedä tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisterin tietoja käyttöönsä kuitenkin vasta seuraavan vuoden alusta. Tämän vuoksi työttömäksi jäävän henkilön on edelleen toimitettava palkkatodistus työttömyyttä edeltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea.
19.9.2018
Onko aktiivimalli enää ymmärrettävä?
Yhteisjärjestön mielestä aktiivimallissa tulisi luopua ylimääräisestä byrokratiasta ja luottaa lähtökohtaisesti työttömän omaan ilmoitukseen. Lisäksi aktiivisuusedellytyksen täyttävä toiminta olisi määriteltävä yksinkertaisemmin.
7.9.2018
Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee
Osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa nykyisin työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty. Budjettiriihessä sovittiin, että osittain työllistyneen henkilön palkka vaikuttaisi etuuteen vasta, kun se on maksettu. Tämä vähentää etuusmaksatuksen viivästyksiä ja kannustaa näin pienimuotoiseen työhön.
3.9.2018
Aktiivimalli II:n valmistelu etenee
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut esitysluonnoksen omaehtoisen työnhaun mallista, eli ns. aktiivimalli II:sta. TEM:n mukaan tavoitteena on antaa esitys lakimuutoksesta eduskunnalle syksyllä. Esitysluonnoksessa työtön velvoitettaisiin hakemaan enintään neljää työmahdollisuutta kuukaudessa ja raportoimaan työhausta kuukauden välein. Samalla tehtäisiin muutoksia karensseihin.
29.6.2018
Tilaa TYJ:n uutiskirje ja pysy ajan tasalla ansioturvaan liittyvissä asioissa
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa ansioturvasta. Lähetämme uutiskirjeen enintään kerran kuukaudessa ja vain silloin, kun meillä on tärkeää kerrottavaa.
26.6.2018
Työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottumassa - muutoksia myös aktiivimalliin
Hallitus antoi huhtikuussa esityksen työttömän lyhytkestoisten opintojen helpottamisesta. Samalla on tarkoitus muuttaa aktiivimallin edellytyksiä niin, että lyhtykestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttäisivät aktiivisuutta.
14.6.2018
TYJ:n blogissa: Työttömyyskassojen rooli Suomessa kasvaa
Työttömyyskassoilla on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäinen työttömyyskassa aloitti toimintansa jo vuonna 1895 Kirjaltajaliiton yhteydessä.
19.4.2018
Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja
Maan hallitus on sopinut ja hyväksynyt Suomen julkisen talouden suunnitelman vuosille 2019–2022. Hallitus sopi niin kutsutussa kehysriihessä myös muutoksista työttömyysturvaan.
13.4.2018
TYJ:n blogissa: Työttömyysturvaa ja koulutuspolkuja kehitettävä yhtä matkaa
Työelämän muutokset ja korkeat työttömyysluvut ovat pakottaneet pohtimaan uudestaan työttömän ja opiskelijan määritelmiä. Työelämässä on yhä vähemmän töitä, joita pystyy tekemään ilman jatkuvaa kouluttautumista ja uuden oppimista.
15.3.2018
TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?
Käsitys siitä, että työttömän ei toimeentulonsa turvatakseen kannata ottaa vastaan osa-aikatyötä, elää vahvana. Aktiivimallista keskusteltaessakin ongelmana on nostettu esille se, että lyhyitä työpätkiä tai keikkatöitä tehtäessä päivärahan maksaminen työttömyyskassasta viivästyy.
2.3.2018
TYJ:n blogissa: Selkeitä parannuksia liikkuvuusavustukseen
Työttömyyskassat maksoivat liikkuvuusavustusta vuonna 2017 Finanssivalvonnan käsittelytilaston mukaan runsaalle 1600 henkilölle. Työttömyyskassoille marraskuussa tehdyn kyselyn tulokset osoittavat sen, ettei liikkuvuusavustus ole vielä kovin tunnettu etuus. Suuri osa hakijoista ei ole tiennyt avustuksen oikeaa hakutapaa ja sen saamisen perusteita.
14.2.2018
Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017
Ansiopäivärahakulut laskivat vuonna 2017 yli 14 prosenttia edellisvuodesta. Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2017 ansiopäivärahaa yhteensä 2,32 miljardia euroa, mikä on 14,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016.
12.2.2018
TYJ:n blogissa: Yrittäjyyttä työttömyysturvalla
Vuoden 2018 alusta lähtien työttömänä on voinut aloittaa yritystoiminnan työttömyyspäivärahaa – myös ansiosidonnaista – saaden. Etuutta saa neljä kuukautta, minkä jälkeen, kuten aiemmin yritystoiminnan aloitusvaiheessa, arvioidaan, onko yritystoiminta sivu- vai päätoimista.
5.2.2018
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö avaa oman blogin
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on avannut oman blogin. Puheenvuoro työttömyysturvasta -blogissa käsitellään työttömyysturvaa eri näkökulmista.
29.1.2018

RSS-Syöte

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS

Yleiset kirjanmerkit