Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 19.9.2018

Palkkatietoja aletaan viedä tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisterin tietoja käyttöönsä kuitenkin vasta seuraavan vuoden alusta. Tämän vuoksi työttömäksi jäävän henkilön on edelleen toimitettava palkkatodistus työttömyyttä edeltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö muistuttaa, että myös työttömyysturvalakia tulisi muuttaa ennen tulorekisterin käyttöönottoa, jotta tulorekisteriä voidaan hyödyntää työttömyyskassoissa kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä etuuskäsittely perustuu vielä palkan ansaintatietoihin, jotka ovat tulorekisterissä vain vapaaehtoisina tietoina.

Kehysriihessä päätettiin, että työttömyyden aikaiset tulot huomioidaan jatkossa työttömyysturvassa ansainta-ajankohdan sijasta maksuajankohdan mukaan. Tämä mahdollistaa tulorekisterin käytön työttömyyden aikaisten tulojen huomioimisessa. Vastaava muutos olisi tehtävä myös etuuden perusteena olevan palkan määrittelyyn ennen vuotta 2020.

Tulorekisterin tietojen mahdollisimman laaja käyttö etuuskäsittelyssä lyhentäisi käsittelyaikaa ja vähentäisi työnantajien antamia selvityksiä. Työnantajat ja palkalaskijat tekevät vuosittain ansiopäivärahan maksamista varten kymmeniä tuhansia palkkatodistuksia, joista voitaisiin tulorekisterin myötä luopua. Tämä kuitenkin edellyttää muutosta työttömyysturvalakiin.

Katre käyttöönottoajat
Kuvalähde: tulorekisteri


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit