Todistuslomake työllistymistä tukevan toiminnan ilmoittamista varten julkaistu

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 8.3.2019

Huhtikuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä muun muassa kunnan tai ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan lukea aktiivisuusedellytykseen. Todistuslomake, jolla henkilö voi osoittaa osallistuneensa tällaiseen toimintaan, löytyy nyt Yhteisjärjestön verkkosivuilta.

Työllistymistä tukevan toiminnan ilmoittamiseen voi käyttää myös toiminnan järjestäjän omaa lomakepohjaa tai ilmoitustapaa, kunhan työttömyyskassa saa siitä riittävät tiedot.


Lisätietoa aiheesta


Liitteet

Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan
Hakemuslomakkeet
196KB, päivitetty 27.6.2019

Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet
Blanketter
248KB, päivitetty 27.6.2019Muokattu 19.3.2019: 8.3.2019 julkaistussa lomakkeessa luki virheellisesti, että toiminnan on oltava maksutonta. Lomakkeet on päivitetty korjattuna.

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit