Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 22.10.2014

Ajanjakson aikana tehtiin yhteensä 231 703 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.

Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 vastaavalla ajanjaksolla 11,6 päivää. Päätöksiä tehtiin vuosi sitten 244 450 kappaletta.

Täyttä ansiopäivärahaa koskevien myönteisten päätösten keskimääräinen käsittelyaika oli heinä-syyskuussa 10,4 päivää. Osittaisen työn ajalta maksettavan sovitellun ansiopäivärahan käsittelyaika oli keskimäärin 10,1 päivää. Puolet soviteltua ja täyttä etuutta koskevista myönteisistä päätöksistä annettiin kuudessa päivässä.

Kielteisten ansiopäivärahapäätösten keskimääräinen käsittelyaika oli ajanjaksolla 16 päivää. Puolet kielteiseen päätökseen johtaneista hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.

Finanssivalvonta seuraa työttömyyskassojen etuuspäätösten lukumääriä ja käsittelyaikoja. Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäivärahan maksamisen jatkuessa annettavia kuukausittaisia maksuilmoituksia ei oteta tilastossa huomioon.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
09 7744 0011
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit