Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 28.10.2015

Työttömyyskassat tekivät heinä-, elo- ja syyskuussa 244 251 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Päätösten määrä nousi 5 % viime vuodesta.

Käsittelyajat 3/2015
Luku-
määrä
Muutos vuoden takaiseen tilanteeseenKeski- määräinen käsittelyaikaMuutos vuoden takaiseen tilanteeseenMediaani- käsittelyaikaMuutos vuoden takaiseen tilanteeseen
Päätökset yhteensä244 251 päätöstä + 5 %12,6 päivää
+ 1 %7 päivää
0 päivää
Täyttä etuutta koskevat myönteiset
päätökset
99 170 päätöstä
+ 1 %10,4 päivää0 %5 päivää- 1 päivä
Soviteltua etuutta koskevat myönteiset
päätökset
75 181 päätöstä
+ 12 %10,7 päivää+ 6 %7 päivää+ 1 päivä
Kielteiset päätökset67 063 päätöstä
+ 6 %15,6 päivää- 3 %7 päivää0 päivää


Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäivärahan maksamisen jatkuessa annettavia kuukausittaisia maksuilmoituksia ei oteta tilastossa huomioon. Käsittelyaikatilaston lukumäärätiedot kerää Finanssivalvonta.


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
09 7744 0011 / 050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit