Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 23.6.2016

Palkansaajan työssäoloehdon voi kerryttää työskentelemällä osuuskunnassa. Tämä edellyttää, että osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan. Laskutusosuuskunnalla tarkoitetaan työttömyysturvan yhteydessä yleensä sellaista osuuskuntaa, joka hoitaa jäsentensä puolesta erilaisia tehtäviä, kuten laskutusta, kirjanpitoa tai markkinointia. Työ tällaisessa osuuskunnassa on pääsääntöisesti yritystoimintaa, eikä kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.

Laskutusosuuskunta voi solmia jäsenensä kanssa työsopimuksen, mutta kyse ei usein ole aidosta työsuhteesta. Tämä ilmenee muun muassa siitä, että laskutusosuuskunnalla ei ole itsenäistä liiketoimintaa jäsenille tuottamiensa palveluiden lisäksi ja jäsenet maksavat osuuskunnalle sen tuottamista palveluista. Usein laskutusosuuskunta ei myöskään tarjoa jäsenilleen työtiloja tai -välineitä tai valvo työn suorittamista.

Näissä tilanteissa osuuskunnan jäsenen katsotaan työllistyvän yrittäjänä. Sen sijaan, että laskutusosuukunta palkkaisi jäsenet työsuhteeseen, jäsen ostaa osuuskunnalta erilaisia tukipalveluja omalle yritystoiminnalleen.

Sillä, että osuuskunta kutsuu itseään esimerkiksi työosuuskunnaksi, ei ole vaikutusta työttömyysturvan kannalta. Arvio siitä, onko kyseessä työsuhde, tehdään osuuskunnan harjoittaman toiminnan perusteella.

Lisätiedot
Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit