Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 3.9.2018

Osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa nykyisin työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua niillä henkilöillä, jotka saavat palkan ja palkkatiedot vasta viikkoja sen jälkeen, kun työ on tehty. Budjettiriihessä sovittiin, että osittain työllistyneen henkilön palkka vaikuttaisi etuuteen vasta, kun se on maksettu. Tämä vähentää etuusmaksatuksen viivästyksiä ja kannustaa näin pienimuotoiseen työhön.

Osittaisen työn ajalta maksettavan työttömyysetuuden laskentatapa ja edellytykset ovat jo etuudestaan kannustavia. VATT julkaisikin heinäkuussa selvityksen, jossa todettiin, että ansiopäivärahaa saavien kannustinongelmat ovat harvinaisia. Tämä näkyy myös tehdyn osa-aikatyön määrässä: lähes joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli vuonna 2017 osa-aikaisesti.

Osalla aloilla ongelmaksi on kuitenkin muodostunut se, että palkka tai sen osa maksetaan työn tekemistä seuraavan kuukauden puolivälissä tai jopa seuraavan kuukauden lopussa. Tällöin myös etuuden maksatus myöhästyy huomattavasti ja henkilö jää pahimmassa tapauksessa jopa kahdeksi kuukaudeksi ilman palkkaa ja etuutta. Budjettiriihessä sovitun muutoksen myötä osa-aikatyö ei vaikuta etuuteen ennen, kuin palkka on maksettu. Näin työtön ei joudu ottamaan riskiä tulojen menettämisestä ottaessaan vastaan työn.

Lisäksi muutos helpottaa tulorekisterin käyttöönottoa. Työttömyyskassat alkavat käyttää tulorekisterin tietoja etuusmaksatuksessa vuoden 2020 alusta. Palkkatiedot kirjataan tulorekisteriin nimenomaan maksuajankohdan mukaan, eikä työttömyyskassan nykyisin käyttämiä ansaintatietoja ole rekisterissä aina saatavilla.


Yrittäjän puolison asema paranee

Henkilöä, joka työskentelee perheenjäsenen yrityksessä, pidetään työttömyysturvassa nykyisin yrittäjänä, vaikka hän ei itse omista osuutta yrityksestä. Tyypillisesti kyseessä on yrittäjän puoliso.

Nykyinen lainsäädäntö on aiheuttanut väliinputoamisia, sillä osa puolison yrityksessä työskentelevistä henkilöistä on kuulunut yrittäjien työttömyyskassan sijasta palkansaajien työttömyyskassaan. Näin he ovat jääneet ilman työttömyysturvaa työttömyyden alkaessa. Väärinvakuuttaminen on johtunut osaltaan siitä, että yrittäjän perheenjäsenet katsotaan eläkejärjestelmässä palkansaajiksi.

Budjettiriihessä sovittiin, että perheenjäsen katsotaan jatkossa palkansaajaksi myös työttömyysturvajärjestelmässä, jos hän ei itse ole omistanut osuutta yrityksestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Palkansaajan ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon pituus tulisi olemaan yrittäjän puolisolla 12 kuukautta. Muutos selkeyttää yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvaa ja vähentää väliinputoamisia.


Muutokset voimaan vuonna 2019

Budjettiriihessä sovitut lakimuutokset tulevat nähtävästi voimaan vuoden 2019 aikana.


Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit