Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 16.11.2016

Työttömyysturvalain 1.7.2012 voimaan tulleen muutoksen mukaan kaikki ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet vanhenevat 31.12.2016. Näin ollen työnhakijalla, joka on menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen toistuvan työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia ennen 1.7.2012, voi olla oikeus etuuteen 1.1.2017 alkaen.

1.7.2012 jälkeen asetetut työssäolovelvoitteet vanhenevat aina viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, kun ne on asetettu.

TE-toimistot huolehtivat, että työnhakijana olevien asiakkaiden työttömyysturvatilanne otetaan käsittelyyn vuoden loppuun mennessä.

Asiakkaisiin, joilla on vanha työssäolovelvoite, otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun hänen työttömyysturva-asiansa on käsittelyssä. Mikäli asiakkaaseen ei saada yhteyttä, hänen tilanteensa käsitellään seuraavan asiointikerran yhteydessä.

Mikäli henkilöllä on 1.1.2017 alkaen oikeus työttömyysetuuteen, hänen tulee hakea etuutta joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa niille jäsenilleen, jotka ovat täyttäneet kassan jäsenyys- ja työssäoloehdon.

Työttömyysetuutta haetaan jälkikäteen, joten etuutta voi hakea aikaisintaan tammikuussa 2017. Muista kuitenkin hakea ansiopäivärahaa viimeistään kolmen kuukauden sisällä haettavan jakson ensimmäisestä päivästä.


Aiheesta muualla

TE-toimiston tiedote: Ennen 1.7.2012 voimaan tulleet työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit