Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 25.3.2015

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on julkaissut infomateriaalin ansioturvajärjestelmästä. Infomateriaalin tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia ja tilastoihin perustuvaa tietoa työttömyysturvakeskustelun tueksi.

Ansioturva kannustaa työhön

Työttömyysturvan kannustavuudesta on käyty kevään aikana laajaa keskustelua. Infomateriaaliiin on koottu laskelmia työtulon ja ansiopäivärahan yhdistämisestä. Laskelmat osoittavat, että ansioturvalla työskentely kannattaa. Työ kasvattaa kokonaistuloja ja sen avulla voi nollata 500 päivän enimmäisaikalaskurin.

Työskentely onkin yleistä. Joka neljäs ansiopäivärahan saaja työskenteli osa-aikaisesti jo vuonna 2013, ennen 300 euron suojaosan käyttöönottoa. Suojaosa on lisännyt osa-aikatyön tekemistä entisestään.


Suurin osa työttömistä työllistyy nopeasti

Finanssivalvonnan tilaston mukaan vuoden 2013 lopussa 40 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä alle kolme kuukautta. 60 %:lla saajista työttömyys oli kestänyt alle puoli vuotta.


Ansiopäiväraha hyödyttää vuosittain 300 000 työtöntä

Ansioturvan piirissä oli vuonna 2013 noin puolet työttömistä. Ansioturvaa ilman jäävät tällä hetkellä pääasiassa ne henkilöt, jotka ovat vasta aloittaneet työmarkkinoilla, tai jotka ovat olleet työttömänä yli kaksi vuotta.


Ansioturva on tärkeä pieni- ja keskituloisille

Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella niin, että korvaustaso (etuus suhteessa palkkaan) on sitä korkeampi, mitä pienemmät henkilön tulot ovat.

Valtaosa ansiopäivärahan saajista on pieni- tai keskituloisia. 80 % päivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä enintään 3000 euroa kuukaudessa.


Työttömyysturvajärjestelmät hyödyt säilytettävä kehitystyössä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mielestä työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä. Samalla on ehdottoman tärkeää, että nykyjärjestelmän toimivia ominaisuuksia ei hävitetä uudistusten mukana.


Liitteet

Faktaa ansioturvasta 2015
Infomateriaali
308KB, päivitetty 25.3.2015


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
09 7744 0011
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit