Hallituksen esitys vuorotteluvapaan edellytysten tiukentamisesta annettu

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 14.4.2014

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Esityksen mukaan vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousisi 16 vuoteen, sijaista koskevat edellytykset tiukentuisivat ja vuorotteluvapaalle säädettäisiin yläikäraja, jotta vapaalta ei voisi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle.

Esityksen mukaan muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014. Uusia säännöksiä ei kuitenkaan sovellettaisi, jos vuorottelusopimus on tehty ennen lain voimaantuloa ja vapaa on alkanut vuoden 2014 aikana.

Vuorotteluvapaan yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.


Yksityiskohtaisempaa tietoa muutosehdotuksista:Katso myösTakaisin

Yleiset kirjanmerkit