Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 6.11.2015

Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton aikataulusta, rajauksista ja toteutuksen keskeisistä periaatteista on sovittu. Tavoitteena on, että perustettava rekisteri olisi tuotantokäytössä vuoden 2019 alussa ja käyttö laajenisi vaiheittain 2020-luvun alussa.

Kansallisen tulorekisterin tarkoituksena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa. Kansalaisten tulotiedot toimitettaisiin jatkossa kattavasti keskitettyyn rekisteriin vain kerran välittömästi kunkin maksutapahtuman yhteydessä. Esimerkiksi verottajalle tehtävistä vuosi-ilmoituksista voitaisiin luopua. Myös sosiaaliturvaviranomaiset toimittaisivat tulorekisteriin tiedon etuussuorituksesta maksun yhteydessä.

Verohallinto ja sosiaaliturvaviranomaiset voisivat puolestaan hakea rekisteristä ajantasaisen tiedon yksittäiselle kansalaiselle maksetuista suorituksista verotuksen vahvistamista tai etuuden maksamista varten. Kansalaisen ei enää tarvitsisi itse toimittaa tulojaan koskevia tietoja esimerkiksi Kelalle tai työttömyyskassalle, vaan tiedot saataisiin suoraan tulorekisteristä. Myös kansalainen itse pääsisi tarkistamaan tulotietonsa rekisteristä milloin tahansa.

Rekisterin tarvitseman tietojärjestelmän hankkii ja sitä ylläpitää Verohallinto. Aluksi tulorekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat ajantasaiset tiedot. Ensimmäisessä vaiheessa tietosisältö pohjautuu niihin tietoihin, jotka ovat pääosin saatavissa palkkahallinnon nykyisistä tietojärjestelmistä pienin muutoksin.

Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena on vuosina 2020-2021 ryhtyä keräämään tulorekisteriin myös eläkkeitä ja muita etuustuloja koskevat ajantasaiset tiedot mahdollisimman kattavasti. Myös rekisterin hyödyntäjäjoukkoa laajennetaan samassa yhteydessä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan työttömyyskassat tulisivat rekisterin käyttäjiksi tiedon hyödyntäjinä ja tuottajina aikaisintaan vuonna 2020.

Verohallinto tulee toimimaan rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen. Kansalliselle tulorekisterille luodaan hallintomalli, jossa sen keskeisten sidosryhmien tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus turvataan.

Hankkeeseen osallistuvat valtiovarainministeriön lisäksi:

Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Verohallinto
Kansaneläkelaitos
Tilastokeskus
Elinkeinoelämän keskusliitto
Finanssialan keskusliitto
Suomen Yrittäjät
Taloushallintoliitto
Työeläkevakuuttajat TELA
Eläketurvakeskus
Työttömyysvakuutusrahasto
Koulutusrahasto
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Kuntaliitto
Kuntatyönantajat
Helsingin Kaupunki


Lisätietoa: Valtionvarainministeriö 6.11.2015: Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit