Kassojen käsittelyajat edelleen hyvällä tasolla

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 16.8.2016

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin huhti-, touko ja kesäkuussa keskimäärin 12,4 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Yhä suurempi osa päätöksistä käsitteli työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa.

Käsittelyajat 2 2016
LukumääräMuutos vuoden takaiseen tilanteeseenKeski-
määräinen käsittelyaika
Muutos vuoden takaiseen tilanteeseenMediaani- käsittelyaikaMuutos vuoden takaiseen tilanteeseen
Päätökset yhteensä255 841 päätöstä0 %12,4 päivää+ 2 %7 päivää0 päivää
Täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset75 596 päätöstä-13 %9,3 päivää+ 2 %4 päivää0 päivää
Soviteltua etuutta koskevat myönteiset päätökset103 344 päätöstä+ 9 %10,2 päivää-4 %7 päivää0 päivää
Kielteiset päätökset73 196 päätöstä+ 6 %16,0 päivää+ 3 %7 päivää- 1 päivää

Käsittelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. Ansiopäivärahan maksamisen jatkuessa annettavia kuukausittaisia maksuilmoituksia ei oteta tilastossa huomioon. Käsittelyaikatilaston lukumäärätiedot kerää Finanssivalvonta.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit