Lomakorvauksen jaksottaminen päättyy vuodenvaihteessa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 14.12.2012

Vuosilomakorvaus ei jatkossa siirrä ansiopäivärahaoikeuden alkamista.

Mikäli henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä vuosilomia, hänelle maksetaan lomakorvausta. Työsuhteen päättyessä tai myöhemmin maksettu lomakorvaus on jaksotettu henkilön viimeisestä työsuhteesta lasketun päiväpalkan mukaan ja jaksotusajalta ei ole maksettu ansiopäivärahaa.

Eduskunta on vahvistanut vuodenvaihteessa voimaantulevan lakimuutoksen, jonka myötä lomakorvauksen maksaminen ei enää siirrä ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Lakimuutos koskee 1.1.2013 tai sen jälkeen päättyneitä työsuhteita.

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit