Muutoksia työttömyysturvan kestoon, omavastuuaikaan ja korotusosiin

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 13.10.2015

Työttömyysturvan leikkauksia valmistellut työryhmä on antanut ehdotuksensa työttömyysturvalakiin vuoden 2017 alussa tulevista muutoksista.

Ehdotuksen mukaan ansiopäivärahaa voitaisiin jatkossa maksaa enintään 400 päivän ajalta nykyisen 500 päivän sijaan. Niille henkilöille, joilla on alle kolmen vuoden työhistoria, voitaisiin maksaa ansiopäivärahaa enintään 300 päivältä.

Lisäksi työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä seitsemään päivään.

Ehdotuksen mukaan myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotusosan taso laskisi ja pitkän työhistorian perusteella ei enää maksettaisi korotusosaa.


Lisätietoa: Valtioneuvoston kanslia 13.10.2016: Hallitus uudistaa sosiaali- ja työttömyysturvaa

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit