Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 7.2.2017

Soviteltua ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä on kasvanut 36 % viimeisen kolmen vuoden aikana. 29 % päivärahaa viime vuonna saaneista henkilöistä sai soviteltua päivärahaa. Kaikkiaan osittain työllistyneiden määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä tilastossa eivät näy ne henkilöt, joiden työtulo kuukaudessa jää alle 300 euron suojaosan.

Työttömyysturvan suojaosa lisättiin lainsäädäntöön vuoden 2014 alussa. Muutoksen myötä osittain työllistynyt henkilö voi ansaita enintään 300 euroa kuukaudessa niin, että työtulo ei vähennä päivärahaa. Jos työtulo ylittää suojaosan, puolet ylimenevästä työtulosta vähennetään päivärahasta. Esimerkiksi 500 euron työtulo vähentää päivärahaa pääsääntöisesti 100 eurolla. Osittain työllistyneitä ovat esimerkiksi osa-aikatyötä tekevät ja sivutoimista yritystoimintaa harjoittavat henkilöt.

Suojaosa näyttää kannustaneet ansiopäivärahaa saavia henkilöitä työhön. Jo ennen muutosta 24 % päivärahaa saavista sai vuoden aikana soviteltua päivärahaa. Muutoksen jälkeen luku on kasvanut 29 %:iin.

Kaikkiaan soviteltua päivärahaa saavien määrä on kasvanut 36 % vuodesta 2013 vuoteen 2016. Myös ansiopäivärahaa saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta kasvua on kaikkiaan vain 11 %. Kasvu ei siis selity pelkällä työttömyyden lisääntymisellä.

Jos henkilön tulot jäävät alle suojaosan, hänelle maksetaan täyttä päivärahaa. Ne osittain työllistyneet henkilöt, jotka ansaitsevat enintään 300 euroa, näkyvät siis sovitellun päivärahan tilastossa vuonna 2013, mutta eivät enää vuodesta 2014 alkaen. Tämän vuoksi on todennäköistä, että osittain työllistyneiden määrä ja osuus ansiopäivärahaa saavista on kasvanut vieläkin enemmän, kuin päivärahatilaston perusteella näyttäisi.

Sovitellun pr saajat 2013-2016
2013Muutos2014Muutos2015Muutos2016
Sovitellun
ansiopäivärahan
saajat
72 328 henkilöä19 %85 786 henkilöä13 %96 564 henkilöä2 %98 393 henkilöä
Ansiopäivärahan
saajat yhteensä
303 035 henkilöä10 %332 457 henkilöä4 %345 756 henkilöä-3 %337 050 henkilöä
Soviteltua
saaneiden
osuus
24 %2 %-yks.26 %2 %-yks.28 %1 %-yks.29 %
Tilastolähde: Finanssivalvonta


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
niina.jussila a tyj.fi
050 911 8511

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit