Pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 18.12.2012

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan työttömyysturvan lisäpäivillä olevan henkilön oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Ennen vuotta 1958 syntyneet voivat edelleen jäädä lisäpäiviltä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle täyttäessään 62 vuotta. Tämä edellyttää, että henkilö on

  • syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen ja
  • saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.


Takaisin

Yleiset kirjanmerkit