Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 20.12.2012

Työllistymistä edistävästä palvelusta poissaolojen ilmoittaminen muuttuu. Vuoden vaihteesta 2013 lukien työllistymistä edistävässä palvelussa olevan henkilön tulee ilmoittaa omasta tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta johtuvasta poissaolostaan ainoastaan ansiopäivärahahakemuksessa työttömyyskassalle. Poissaoloilmoitusta työ- ja elinkeinotoimistoon ei tarvitse sairaustapauksissa enää tehdä.

Hakija voi olla omalla ilmoituksella pois palvelusta omasta sairaudesta johtuen enintään kolme peräkkäistä palvelusta poissaolopäivää. Tämän jälkeen hänen on toimitettava lääkärintodistus työttömyyskassalle saadakseen ansiopäivärahaa poissaolopäiviltä. Mikäli lääkärintodistusta ei toimiteta työttömyyskassalle, ansiopäiväraha hylätään neljännestä poissaolopäivästä lukien.

Alle 10-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi työllistymistä edistävässä palvelussa oleva voi olla pois omalla ilmoituksella enintään 4 peräkkäistä päivää. Lääkärintodistusta ei näissä tilanteissa tarvitse toimittaa työttömyyskassaan. Työttömyyskassa hylkää ansiopäivärahan viidennestä palvelusta poissaolopäivästä lukien.

Kulukorvaukseen ei ole oikeutta poissaolopäiviltä. Ansiopäiväraha sen sijaan maksetaan, kun poissaololle on hyväksyttävä syy.

Muissa palvelusta poissaolotilanteissa työ- ja elinkeinotoimisto selvittää poissaolon syyn ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle koskien oikeutta ansiopäivärahaan.

Tapauskohtaisesti työttömyyskassa voi pyytää hakijaa toimittamaan lääkärintodistuksen myös kaikista poissaolopäivistä. Jos poissaolot ovat toistuvia, voi TE-toimisto keskeyttää palvelun, mikäli palvelulle asetetut tavoitteet eivät poissaolojen vuoksi täyty.

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit