Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 10.1.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 30.12.2013 tulkinnan, joka vaikuttaa työtuloille säädetyn 300 euron suojaosan toteutumiseen. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi jatkossa olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, jos kuukaudessa ansaittu työtulo jää alle 300 euron suojaosan. Jatkossa työtön voi siis ansaita 300 euroa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta.

Silloin kun työtulo on suurempi kuin 300 euroa kuukaudessa, ansiopäiväraha sovitellaan, eli päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä työtulosta. Ansiopäiväraha pienenee tällöin lisäksi, jos ansiopäivärahan ja työtulon yhteissumma on suurempi kuin päivärahan perusteena olevaa palkka.


Muutos vaikuttaa 300 euron suojaosan toteutumiseen pienituloisten kohdalla

Aikaisemman ohjeistuksen mukaan myös alle 300 euron työtulot olisivat voineet pienentää ansiopäivärahan määrää, jos päivärahan ja työtulon yhteisumma olisi muutoin suurempi, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.Näin osa-aikatyön palkka vaikuttaa jatkossa ansiopäivärahaan

Esimerkki 1: Työttömyyttä edeltänyt palkka 1 100 euroa, osa-aikatyön palkka 250 euroa

Työttömyyskassan jäsen A jää työttömäksi työstä, jonka palkka on ollut 1 100 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan määräksi tulee 40,04 euroa päivässä ja 860,86 euroa kuukaudessa.

A työllistyy osa-aikatyössä, jonka palkka on 250 euroa kuukaudessa.

A:n palkka ei vaikuta ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaa maksetaan osa-aikatyön ajalta täytenä.


Esimerkki 2: Työttömyyttä edeltänyt palkka 1 100 euroa, osa-aikatyön palkka 350 euroa

Työttömyyskassan jäsen B jää työttömäksi työstä, jonka palkka on ollut 1 100 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan määräksi tulee 40,04 euroa päivässä ja 860,86 euroa kuukaudessa.

B työllistyy osa-aikatyössä, jonka palkka on 350 euroa kuukaudessa.

350 euron tulo kuukaudessa ylittää 300 euron suojaosan. Suojaosan ylittävä tulo sovitellaan eli päivärahasta vähennetään puolet 300 euron ylittävästä työtulosta. Ansiopäiväraha pienenee lisäksi siitä syystä, että ansiopäivärahan ja työtulon yhteissumma olisi muutoin suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

B:lle maksetaan osa-aikatyön ajalta ansiopäivärahaa, jonka suuruus on 32,77 euroa päivässä ja 704,56 euroa kuukaudessa.


Esimerkki 3: Työttömyyttä edeltänyt palkka 2 000 euroa, osa-aikatyön palkka 250 euroa

Työttömyyskassan jäsen C jää työttömäksi työstä, jonka palkka on ollut 2 000 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan määräksi tulee 58,09 euroa päivässä ja 1248,94 euroa kuukaudessa.

C työllistyy osa-aikatyössä, jonka palkka on 250 euroa kuukaudessa.

C:n palkka ei vaikuta ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaa maksetaan osa-aikatyön ajalta täytenä.


Esimerkki 4: Työttömyyttä edeltänyt palkka 2 000 euroa, osa-aikatyön palkka 350 euroa

Työttömyyskassan jäsen D jää työttömäksi työstä, jonka palkka on ollut 2 000 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan määräksi tulee 58,09 euroa päivässä ja 1248,94 euroa kuukaudessa.

D työllistyy osa-aikatyössä, jonka palkka on 350 euroa kuukaudessa.

350 euron tulo kuukaudessa ylittää 300 euron suojaosan. Suojaosan ylittävä tulo sovitellaan eli päivärahasta vähennetään puolet 300 euron ylittävästä työtulosta.

D:lle maksetaan osa-aikatyön ajalta ansiopäivärahaa, jonka suuruus on 56,93 euroa päivässä ja 1 224,00 euroa kuukaudessa.


Esimerkit ovat suuntaa-antavia ja niitä ei ole kohdennettu mihinkään yksittäistapaukseen.

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit