Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 26.8.2016

Työttömyyskassojen jäseniltään saaman palautteen mukaan mahdollisuus opiskella omaehtoisesti työttömyysturvalla vaihtelee alueittain. Tilanteen korjaamiseksi säädöksiä olisi selkeytettävä. Kassojen mielestä olisi myös tärkeää, että työttömillä olisi nykyistä laajemmat mahdollisuudet aloittaa omaehtoinen opiskelu työttömyyspäivärahan turvin. Opintomahdollisuuksia tulisi lisätä erityisesti kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden aikana.

Työttömän omaehtoiset opinnot tarkoittavat aikuisen tutkintoon suuntaavia opintoja, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Henkilö voi kouluttautua omaehtoisilla opinnoilla uudelle alalle, hankkia täydentävää koulutusta tai suorittaa loppuun aiemmin kesken jääneen tutkinnon.

Omaehtoiset opinnot on mahdollista aloittaa, jos TE-toimisto katsoo, että opinnot ovat tarkoituksenmukaisin keino parantaa henkilön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä ja opiskelun katsotaan olennaisesti parantavan työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Edellytykset ovat hyvin tulkinnanvaraisia, mistä seuraa, että käytännöt omaehtoisten opintojen myöntämiseksi vaihtelevat. Opinto-oikeuden tasapuolisen toteutumisen vuoksi omaehtoisia opintoja koskevia säädöksiä olisikin selkeytettävä ja TE-toimiston harkintavaltaa niiden soveltamisessa vähennettävä.

Tarkoituksenmukaisinta olisi poistaa harkinta omaehtoisen opiskelun suhteen. Jos päätös omaehtoisiin opintoihin pääsystä halutaan jatkossakin perustaa yksilölliseen harkintaan, tulisi opintoihin hakevalla olla oikeus valittaa TE-toimiston antamasta päätöksestä. Näin valitusaste voi varmistaa sen, että ratkaisukäytäntö on yhtenäinen ja edellytykset suorittaa omaehtoisia opintoja ovat kaikille samat. Nykyisin TE-toimiston päätökseen ei voi hakea muutosta valitusasteelta.

Omaehtoisten opintojen käyttöä tulisi myös laajentaa. Omaehtoiset opinnot tarjoavat työttömälle mahdollisuuden päivittää ja ylläpitää ammattitaitoaan tai tarpeen tullen vaihtaa alaa. Kassojen mielestä on kestämätöntä, että työttömän mahdollisuuksia työllistymisedellytysten parantamiseksi tarpeettomasti rajoitetaan.


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit