Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 9.12.2016

Työttömyyskassoista saatujen tietojen mukaan ansiopäivärahamenojen ja maksettujen etuuspäivien määrä näyttää laskevan hieman tänä vuonna. Kassojen ennusteen mukaan menot eivät juuri nouse myöskään ensi vuonna.

Työttömyyskassojen työttömyysturvamenot näyttävät laskevan tänä vuonna 2 %. Ensi vuodelle odotetaan
1 % menojen kasvua. Valtaosa kassoista ennakoi työttömyysturvakulujensa joko laskevan tai nousevan hieman ensi vuoden aikana. Merkittävää kasvua odotetaan lähinnä opetus-, kuljetus- ja terveydenhuoltoaloilla.

Vuorotteluvapaamenojen ennustetaan laskevan 6 % tänä vuonna ja 11 % ensi vuoden aikana. Vuorotteluvapaajärjestelmään on tehty useita rajoituksia ja leikkauksia viime vuosien aikana.

Kassojen keskimääräinen jäsenmaksu pysyy ennallaan ensi vuonna. Valtaosa kassoista pitää jäsenmaksunsa samana.


Ansiopäivärahamenot ja -päivät

Ansiopäiväraha 2017
2014201520162017
Menot 2 704,2 milj. € 2 863,6 milj. € 2 803,3 milj. € *2 838,1 milj. € *
Muutos suhteessa
viime vuoteen
15 %6 %-2 %1 %
Päivät39,7 milj. päivää42,8 milj. päivää 40,9 milj. päivää *41,3 milj. päivää *
Muutos suhteessa
viime vuoteen
13 %8 %-4 %1 %
* kassojen arvio


Vuorottelukorvausmenot ja -päivät

Vuorottelukorvaus 2017
2014201520162017
Menot 122,8 milj. € 109,6 milj. € 103,5 milj. € * 92,2 milj. € *
Muutos suhteessa
viime vuoteen
7 %-11 %-6 %-11 %
Päivät2,1 milj. päivää1,9 milj. päivää1,8 milj. päivää *1,6 milj. päivää *
Muutos suhteessa
viime vuoteen
6 %-12 %-6 %-10 %
* kassojen arvio


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit