Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 21.12.2015

Kassojen oman arvion mukaan etuusmenot sekä maksettujen etuuspäivien määrä kasvaa vielä ensi vuonna. Kasvua on kuitenkin vain 3-4 %. Monella alalla työttömyys jopa laskee.

Useat teollisuusalojen työttömyyskassat ennakoivat työttömyyden vähenevän ensi vuonna. Esimerkiksi metalli-, sähkö- ja rakennusalan sekä teollisuuden toimihenkilöiden työttömyyden ennakoidaan laskevan vuonna 2016. Työttömyyden odotetaan kasvavan edelleen voimakkaasti terveydenhuoltoalalla ja osalla akateemisia aloja.

Vuorottelukorvausmenot laskivat 6 % vuonna 2015 ensimmäisten vuorotteluvapaata koskevien tiukennusten jälkeen. Vuodenvaihteessa voimaan tulevien lakimuutosten odotetaan laskevan vuorottelukorvausmenoja vielä 13 %. Vuorottelukorvauspäivien määrän ja menojen lasku johtuu sekä vapaiden vähentymisestä että vapaan enimmäiskeston lyhentymisestä.


Ansiopäivärahamenot ja -päivät

Ap menot perustietolomake 2015
201320142015 *2016 *
Menot2 356,3 milj. €2 704,2 milj. €2 871,0 milj. €2 990,8 milj. €
Muutos suhteessa
viime vuoteen
+ 18 %+ 15 %+ 6 %+ 4 %
Päivät 35,2 milj. päivää 39,7 milj. päivää 42,6 milj. päivää 43,9 milj. päivää
Muutos suhteessa
viime vuoteen
+ 14 %+ 13 %+ 7 %+ 3 %
* kassan arvio

Vuorottelukorvausmenot ja -päivät

Vuokki menot perustietolomake 2015
201320142015 *2016 *
Menot115,1 milj. €122,8 milj. €113,5 milj. €98,0 milj. €
Muutos suhteessa
viime vuoteen
- 4 %+ 7 %- 8 %- 14 %
Päivät 2,0 milj. päivää 2,1 milj. päivää 2,0 milj. päivää 1,7 milj. päivää
Muutos suhteessa
viime vuoteen
- 7 %+ 6 %- 6 %- 13 %
* kassan arvio


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit