Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 26.1.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kevään aikana yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja työelämän järjestöjen kanssa mahdollisuuksia siirtää TE-toimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskassojen mielestä muutos voisi parantaa asiakaspalvelua, vähentää työttömyysturvaetuuksiin liittyvää byrokratiaa ja selkeyttää järjestelmää.

Uudessa mallissa työttömyysturvan hakija saisi työttömyysturvaetuuksiin liittyvät palvelut ja neuvonnan samasta paikasta. Myös etuuden hakemiseen liittyviä selvityksiä tarvitsisi toimittaa vain yhteen paikkaan.

Työttömyysturvaetuuksiin liittyvä byrokratia vähenisi, kun etuusoikeutta ei enää selvitettäisi kahden erillisen viranomaisen taholta.

Mikäli ehdotus toteutuu, lainsäädäntömuutokset on tarkoituksena valmistella kevään 2017 aikana. Hallituksen esitys lain muuttamisesta annettaisiin työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan eduskunnalle syyskuussa 2017.

Työttömyyskassat ovat valmiita ottamaan vastaan uusia tehtäviä. On kuitenkin tärkeää, että tehtäviensiirto valmistellaan huolella ja kassoille varataan riittävästi aikaa varautua uudistukseen.

Työttömyyskassojen jäseninä on noin kaksi miljoonaa suomalaista.


Katso myösLisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
niina.jussila a tyj.fi
050 911 8511

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit